18 juni 2018

Att luras med statistikDen här bilden cirkulerar nu i kommunerna i landet. Den är framtagen av SKL och finns på deras hemsida. Här ser man hur befolkningen kommer att utvecklas inom olika åldersgrupper de närmsta 10 åren, alltså fram till 2027. Den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64 år kommer att öka med bara 7 procent medan gruppen över 80 år ökar med hela 42 procent!

Det är en hotbild så genialiskt konstruerad att den kan skrämma upp vilka politiker som helst. Den visar att gruppen äldre nästan fördubblas på tio år, medan de som ska försörja alla, de arbetsföra, bara ökar som den lilla, lilla röda stapeln i mitten. Futtiga 7 procent.

Första gången jag såg bilden, tänkte jag, men kan det verkligen stämma. Jag ställde mig den fråga som jag lärde mig redan i skolan, procent av vad?

Diagrammet är en försåtlig förvanskning av verkligheten. Procent är ju luriga, och även SKL vet att det fungerar så här: Om du har en grupp på 100 personer och ökar den gruppen med sju personer så blir det 7 procent ökning. Men om du utgår från en grupp på 10 personer och ökar den med 7 personer blir det 70 procent ökning.

Det är detta man utnyttjat för att ta fram denna bild. Antalet arbetsföra 20-64 år 2017 är 6 274 581 och antalet över 80 är endast 512 670 personer. Och det innebär att ökningen på 7 procent i arbetsför ålder blir 439 220 personer medan ökningen på 42 procent för personer över 80 blir cirka hälften, bara 215 321 personer.

Om vi accepterar att ökningen i procent för varje grupp stämmer och utgår från antal personer inom varje åldersgrupp blir diagrammet istället så här:


För större format, klicka på bilden.

Här ser man en bild som är mycket närmare sanningen när det gäller att beskriva verkligheten. Man kan säga att i antal ökar befolkningen i arbetsför ålder dubbelt så mycket än de som är över 80 år. Det är ett annat sätt att uttrycka det, även om jag inte vill förminska problemen med en åldrande befolkning, som naturligtvis är en konsekvens av att vi lever längre. Å andra sidan blir vi friskare allt längre upp i åldrarna.

Men man måste fråga sig varför SKL tar fram och lanserar en hotbild om den demografiska utvecklingen på det sätt som de gjort. Just nu reproducerar ekonomerna deras bild i alla kommuner, och budskapet till politikerna är tydligt och klart: Gör vi inget radikalt går det åt helvete!

Och det finns i stort sett bara tre lösningar på denna kris i befolkningsfrågan: nedskärningar i välfärden, ekonomisk tillväxt eller ökat antal innevånare. Ekonomisk omfördelningspolitik i form av t.ex. ökade skatter för den rikaste procenten medborgare finns aldrig med som ett realistiskt alternativ.

För Luleås del är det en besparing på 1 procent som nu gäller för kommunen. Jag kan tänka mig att alla politiker som ställt sig bakom den besparingen också suttit framför en powerpoint av SKL:s bild med rubriken Välfärdsbehoven ökar.

******


Inga kommentarer: