9 december 2015

Sverige håller på att invaderas av främmande element

I Sverige har vi under lång tid byggt upp ett öppet, inkluderande samhälle med välfärd för alla. Det ligger en solidariskt tanke bakom det hela, att vi betalar skatt när vi arbetar som kan omfördelas till de som är sjuka, gamla eller arbetslösa. Alla kan bli sjuka, alla blir gamla. Vi hjälper också de som av en eller annan anledning inte klarar av sitt liv, som hamnar i missbruk eller har bristande förmåga att klara ett jobb. På så sätt inkluderar vi alla i en gemenskap som är rätt unik i världen. Ett jämlikt samhälle som ger trygghet för alla och en fredlig befolkning.

Men vi har också haft en tradition under lång tid, att även ta emot och hjälpa utsatta människor från andra länder, som flyr från krig eller fattigdom. Vi har engagerat oss i konflikter över hela världen och gett stöd till befrielsekamper i alla världsdelar. Vi är kända för det, att vår solidaritet sträcker sig längre än bara till vårt lands gränser.

Men nu har det kommit in främmande element i vårt land. Det är personer som vill slå sönder vårt samhälle, och tvinga oss tillbaka till en tid när vi levde i misär och fattigdom. De kallar sig Sverigedemokrater och de är uppenbart att de är onda människor, uppfyllda av en hemlig agenda. Jag har läst på nätet att SD vill införa uniformer för alla som bor i Sverige, en uniform som fanns på 1800-talet, en s.k folkdräkt. Ingen ska längre få gå omkring i jeans och t-shirt, som vi nu gjort i så många år, istället ska alla tvingas ha folkdräkter gjord av vadmal, som kliar på kroppen.

De vill också införa en mängd kristna regler, som vi svenskar följde på 1800-talet men som vi nu äntligen kommit ifrån. Till exempel kommer alla tvingas att gå till julottan varje juldagsmorgon kl 07.00 och sjunga Bereden väg för Herran. Alla besökare kommer att registreras vid ingången och de som inte dyker upp på julottan får en reprimand på det årliga husförhöret, som enligt SD, bör återinföras.

Alla svenskar kommer att få Katekesen utskickad på posten, med ett förord av Jimmie Åkesson. Där finns grunderna i kristendomen och tydligen måste alla kunna det. Även muslimer som bor i landet kommer att tvingas till julottan, inte bara vi ateister. Så infernalisk uträknande är denna grupp som infiltrerat sig i vårt samhälle.

Jag är väldigt rädd för dessa människor som börjat invadera vårt land. Det går ju inte att veta om man har en Sverigedemokrat i närheten. Man kanske sitter och fikar på jobbet och där finns en SD:are gömd bland arbetskamraterna. Det kan vara svårt att upptäcka dem om man bara pratar om ditt och datt. Eller så kanske man har ett släktkalas när man fyller år, och så finns det någon i släkten på långt håll som kommer till kalaset, som är SD:are och börjar sprida osolidariska idéer, typ att andra får klara sig själva eller att vi inte ska ta emot människor som flyr från krig. Det vore ju fruktansvärt att få in dem i släkten!

Jag har tänkt på det här ett tag. Att de är så svårt att upptäcka en Sverigedemokrat, och under tiden försöker de rasera det samhälle vi byggt upp, som bygger på humanistiska värderingar. Enligt säkra källor på nätet kommer SD, när de tagit makten, att tvinga alla kommunanställda att ha sina julfester i församlingsgårdarna, det får inte längre hållas i kommunala lokaler. Bara en sån sak!

Jag tror att vi måste agera. Ett förslag kunde vara att staten begärde in Sverigedemokraternas medlemsmatriklar och sedan tog regeringen ett beslut, ett tillfälligt beslut på grund av den rådande krissituationen, att alla SD:are måste ha ett märke på sig, så att de går att identifiera. Men kanske inte en stjärna direkt utan kanske blåsippan som de har som partisymbol.

Det vore väldigt bra, tycker jag, att när man går på stan och möter främmande personer, och ser någon med en blåsippa på kavajslaget, då vet man,  där går en Sverigedemokrat. Då blir det lättare att upptäcka dem i tid, så man hinner byta trottoar till andra sidan. På så sätt kunde vi kanske i tid stoppa denna farsot, och slippa sitta i vadmalsbyxor på julottan varje år, som kliar så infernaliskt, särskilt när man är trött.

*******