16 februari 2018

Till skolan

Ett inlägg på Facebook delas flitigt som handlar om föräldrarnas ansvar för att fostra sina barn, så att de är "färdiga" när de kommer till skolan. De ska vara artiga, organiserade, respektera äldre, skilja mellan mitt och ditt etc. Skolan å sin sida ska bara lära ut kunskaper i olika "ämnen" som matte, svenska, historia, geografi.

Så här står det:Inlägget är en fruktansvärd moralkaka och dessutom farlig eftersom den sprider gamla föreställningar om att sociala problem enbart är föräldrarnas fel.

I skolans uppdrag, och det är väldigt tydligt i skollagen, ingår att skolan har en uppgift att kompensera för de barn som kommer från familjer med sämre förhållanden. Barn som kommer från familjer där det förekommer våld, missbruk, fattigdom, låg utbildningsnivå eller där barnen lider av funktionsnedsättningar ska få extra stöd i skolan. Det handlar naturligtvis inte bara om stöd i de enskilda ämnena utan även när det gäller allt annat som ett barn behöver lära sig för att fungera i sociala sammanhang. Socialt beteende, kunskap om lagar och regler, hjälp att hantera vardagen till exempel. Syftet är att barnet, trots sin familjebakgrund, ska kunna få hjälp att utvecklas till en bra människa med ett gott liv.

"Utbildningen ska kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar" står det på Skolverkets hemsida. Det är ju en självklar princip i vårt samhälle, och det gör mig väldigt konfunderad att så många delar inlägget.

Jag har skrivit ett nytt inlägg, riktat till skolan.

"Till skolan

*Vi påminner alla skolor om att de ska lära barn, som inte redan lärt sig det hemma, att ge positiv feedback till sin omgivning, för då får man positivt bemötande tillbaka.

*Det är i skolan som barn från sämre sociala förhållanden ska få hjälp att lära sig vara laglydiga, sanningsenliga, solidariska och respektera vänner och alla andra människor, både yngre och äldre, om de inte fått lära sig det hemma.

*Det är i skolan som barn ska få lära sig att inte se ner på folk som kanske inte är så rena, pratar med munnen full och slänger skräp på golvet, utan istället försöka acceptera att vi alla är olika.

*Det är i skolan som barn med särskilda behov, får lära sig att organisera tillvaron, ta hand om sina saker och respektera andras saker, om föräldrarnas stöd inte räckt till.

* Här i skolan lär vi också ut svenska, matte, historia, geografi, fysik, vetenskapliga ämnen, engelska och gymnastik. Vi förstärker den fostran som barnen får hemma av sina föräldrar och kompenserar för de barn som inte riktigt fått det stöd och hjälp som de borde fått hemma!"

2 kommentarer:

Cecilia N sa...

Har du fått någon respons?

Sven Teglund sa...

Jo, mycket positiv respons på inlägget. Många har precis som jag reagerat på hur man pekar ut föräldrar och friskriva skolans ansvar för att jämna ut barns uppväxtförhållanden.