1 maj 2015

Båtar på 1 maj

När man ror en vanlig roddbåt så sitter man med ryggen åt det håll man ska, och har ansiktet mot det ställe man kommer ifrån. Därför är det svårt att hålla kursen, och man tvingas ofta vända sig om för att korrigera avvikelser i riktningen. Men det finns ett sätt att hålla båten på rätt kurs. Genom att ta sikte på ett landmärke, ett träd, sten eller brygga, det vill säga att fokusera på en utgångspunkt, så går det att ro rakt fram utan att så ofta behöva vända sig om.

Signild säger i filmen "Nu är det dokumenterat", att "man måste veta varifrån man kommer, för att veta vart man ska". Hon bygger det på en djup och långvarig livserfarenhet; det går inte bara att se framåt och strunta i historien, då finns stor risk att vi hamnar fel.

Att koppla ihop utgångspunkten, den historiska erfarenheten, med ett önskat framtida tillstånd, och där utvecklingen mot målet består av ett ständigt kompromissande mellan det gamla och det nya, har alltid varit socialdemokraternas signum. Nya idéer för framtiden har växt fram ur tidigare erfarenheter. Motståndare har övertygats med argument och förändring har skett långsamt.Det är därför jag tänker på ekan i Harpsund när jag tänker på socialdemokraterna. Jag ser framför mig Tage Erlander i roddbåten tillsammans med Nikita Chrusjtjov. Erlander ser framåt, Chrusjtjov ser bakåt.

I dagens offentliga och politiska värld finns en övertro på revolutioner, även om  det är få som förstår att det just revolutioner som man hyllar. Att bara se framåt, tänka på tillväxt till vilket pris som helst, och göra drastiska förändringar på kort tid, det är vad som hyllas numera.Det inte längre roddbåtar som är förebilder. Snarare är det motorbåtar med kraftiga motorer, där det står en ensam ledare på en hög brygga som fäller ned gaspedalen, och som aldrig vänder sig om och ser vågskvalpet skölja upp över stränderna i farleden.

Ett typiskt exempel är gruvan i Pajala, och det fruktansvärda som hänt kring konkursen i Northland Resources. På båtbryggan med gasen i botten stod många personer som bara ville se framåt, där ibland många socialdemokrater. Bland annat stod vår landshövding där, socialdemokrat och chef över statens tillsynsmyndighet Länsstyrelsen. Erfarenheter av gruvdrift tidigare i landet, av hur noggrann miljöprövningen måste vara, hur viktigt det är att det finns en balans mellan statliga myndigheters kontroll och kapitalistisk vinstintresse, allt detta sköljdes ut bakom båten.

Och den båten dränkte en hel bygd.

*************

3 kommentarer:

Bert Bodin sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Bert Bodin sa...

Hela den där satsningen gick snett. Att t.ex. dra iväg med malmen till Narvik istället för till Kolari och skeppa ut via Kemi hamn, vittnar om ologiskt logistiskt tänkande. Där kom det första miljöbrottet. Sedan rusade man vidare. Också då utan minsta snegling åt miljöfrågorna.

Vad blir nästa fadäs? Kallak?!

I de här sammanhangen kör man utan att så mycket som vända sig om i båten.

Sven Teglund sa...

Bert: Håller helt med dig, allt gick för fort, det måste finnas folk som bromsar.