7 april 2015

Pythagoras och hypotensen

En vän till mig lade upp en status på Instagram där han förklarade Pythagoras sats. Jag ställde en dum  fråga i en kommentar, så han fick den fullständigt felaktiga uppfattningen att jag skulle vara usel i matematik. Det måste jag härmed rätta till.

För er som inte känner till Pythagoras sats så handlar det om en rätvinklig triangel med sidorna A, B och C, och om man tar kvadraten på sidan A, kvadraten på sidan B och adderar dessa två tal, så får man en summa som är lika med kvadraten på sidan C. A och B kallas Kateter och C kallas för Hypotenusan.
.
Pythagoras var en grekisk filosof som föddes 580 f. Kr. Han hade tidigt väldigt jobbigt med räkning och siffror. Till exempel hade han svårt att förstå att ju äldre han blev desto färre år fyllde han. Det var ju så då, att tiden gick baklänges eftersom Jesus ännu inte var född. Så när Pythagoras hade levt ett år så hade tiden minskat till 579, två år så var det 578 och så vidare. Det var många som hade svårt med det, och särskilt Pythagoras, vilket stimulerade hans intresse för siffror.

Vetenskapsmän och filosofer har ju i alla tider byggt sina antaganden på sina erfarenheter av sex, så ock Pythagoras. En gång när han stod och onanerade så upptäckte han att penisen stod ut från kroppen i en speciell vinkel. Vetgirig som han var, så ville ha veta vilken vinkel som var optimal, och han kom fram till att just hans vinkel var den bästa. Han mätte då avståndet mellan ollonet och magen, den sträckan kallade han A, och sedan mätte han från punkten på magen ner till roten, det kallade han B, och så sträckan C, det var själva penisen. Allt tog han sedan i kvadrat för det innebar att hans organ fick en helt annan längd, och det var viktigt för de vetenskapliga skrifterna.

Om vi säger att sträckan A var tre centimeter ( 9 i kvadrat) och B var fyra centimeter (16 i kvadrat) då blev ju hypotenusan summan av 9 och 16 alltså 25. Och det lät ju mycket rejälare än 5, som var den verkliga längden på hans penis. Och när han var klar med alla beräkningar så gick det, och händelsen har sedan dess kallats Pythagoras sats.

Precis som alla vetenskapsmän i alla tider så ville även Pythagoras förminska det kvinnliga i sina teorier. Så här definierade han till exempel de första heltalen.

Ettan, ansåg han kunde generera alla de andra talen och i förlängningen hela världen.
Tvåan, är det första sant kvinnliga talet. Det representerade tvister och dualiteter.
Trean, är det första manliga talet. Den kan brytas ned i två andra tal och därför representerar den början till matematiken.

Här får vi alltså veta att kvinnan står för tvisterna och splittringen och mannen, naturligtvis, för matematiken.

Ja så är det med den naturvetenskapliga forskningen, de flesta resultaten kommer från män som mest tänker på sex, och huvudsyftet är ofta att förhärliga sig själv, och förringa kvinnor. Därför borde sträckan C inte heta hypotenusan, det låter alldeles för feminint. Det vore lämpligare med hypotensen.

******