9 juli 2014

Om ordens valörer

I begynnelsen var Ordet, står det i Bibeln. Och så är det väl, att det var språket som gjorde oss till människor. Vi lever sedan dess i en fiktiv värld och vi omger oss av en verklighet som vi själva benämner. Hur vi med ord beskriver världen påverkar vår upplevelse av den, och nya ord förändrar vårt sätt att se på tillvaron.

Ordet "arbetare" hade sedan 1800-talet betecknat en representant från arbetarklassen. Arbetare och lägre tjänstemän räknades till lönearbetare, som i stort sett saknade makt och inflytande över produktionsmedlen. Överklass, borgare och näringslivets direktörer tillhörde den klass som hade den ekonomiska makten och som stod i motsättning till arbetarna. Mellan dessa klasser fanns de avgörande konflikterna i samhället.

När Moderaterna i början av 2000-talet inledde sitt arbete med att forma de nya moderaterna så definierade de om ett antal ord i vårt traditionella vokabulär. Om det kan man läsa i Aron Etzlers klargörande bok Reinfeldteffekten. Ordet  "arbetare"gavs i moderaternas ordlista en reviderad betydelse, nämligen att arbetare i fortsättningen  skulle beteckna alla som "hade ett arbete". Det var en genialisk omskrivning och löste med ens upp klassperspektivet. Plötslig räknades även kapitalister, direktörer, egna företagare, miljonärer inom finanssektorn etc som "arbetare". De traditionella konfliktlinjerna i samhället suddades ut och nu kunde moderaterna börja kalla sig själva för ett arbetarparti. Ett parti för alla som arbetade.

Som en naturlig följd av denna omskrivning, gjordes ytterligare en språkligt nykonstruktion. De som inte arbetade skulle inte tillhöra detta nya arbetarkollektiv, utan de stod utanför, ja, utanför det verkliga samhället. Det innebar att sjukskrivna, arbetslösa och förtidspensionärer nu befann sig i det s.k. "utanförskapet".

Och anledningen till att dessa personer befann sig "utanför" berodde på dem själva. De arbetslösa var slöa, hade för hög ersättning, ville inte flytta eller så kunde de inte skriva ett bra cv. Sjukskrivna kunde egentligen börja jobba trots sin sjukdom, i varje fall en del av dagen. Och ingen fick vara sjuk mer än under en viss förutbestämd tid. De som tillhörde "utanförskapet" var inte önskvärda i samhället, de skulle bort eller i varje fall minska i antal till ett minimum.

Det var bara de som arbetade som var värdefulla. Så värdefulla att  de skulle få en belöning i form av en stor skattesänkning varje år. De som stod utanför däremot, skulle bestraffas med lägre ersättning för att de (självmant) ställt sig utanför.

På så sätt delades Sveriges befolkning upp i en majoritet som räknades som värdefulla och en minoritet som räknades som belastande och överflödiga. Det var denna uppdelning, som spräckte Sveriges långvariga tradition av att se människor som lika värda.

De människor som plötsligt befann sig utanför gemenskapen, som blev beskyllda för att vara slöa och arbetsskygga, de som var sjukskrivna eller hade förtidspension, kände naturligtvis att klimatet hårdnade för dem. Dessutom minskades deras ersättningar varje gång som de andra fick sina skattesänkningar. Och även de som hade arbete, särskilt de med lägst löner och minst makt i samhället, började känna sig otrygga när de plötsligt, vid sjukdom eller arbetslöshet, också kunde hamna utanför trygghetssystemen.

Vems är felet att allt blivit sämre frågade de?  Jo, det är invandrarnas fel, svarade Jimmy Åkesson. Det är de som borde ställas utanför, inte ni.

Och så fick vi tre grupper i samhället med olika värden.  Arbetarna - de högt värderade, utanförskapet - de lågt värderade, och invandrarna - de föraktade.

Att sverigedemokraterna kom in i riksdagen 2010 var alltså ingen slump. Det var en följd av en begynnelse. Och den begynnelsen var en medveten förvanskning av några väl valda ords betydelser.

******
Andra bloggare om , ,

4 kommentarer:

Knapsu sa...

Mycket bra formulerat!

Sven Teglund sa...

Knapsu: Tack :)

Cecilia N sa...

Nej, inte Nya Testamentet. Johannesevangeliet.
Men i övrigt är det väl tänkt.

Sven Teglund sa...

Cecilia: Just, det har du rätt i....har ändrat i texten så att stämmer bättre.