28 februari 2014

När Jantelagen byttes mot Reinfeldtlagen

Det var en särskild mentalitet och ett speciellt tankesätt som lade grunden för det svenska välfärdssamhället, ett av de mest jämlika samhälle som funnits. Denna mentalitet uttrycktes i en särskild lag, Jantelagen, som formulerades av Axel Sandemose. Sammanfattningsvis; du ska inte tro att du är något, du ska inte tro att du är lika god som vi, du ska inte tro att du är klokare än vi, du ska inte inbilla dig att du är bättre än vi, du ska inte tro att du vet mer än vi, du ska inte tro att du är förmer än vi, du ska inte tro att du duger till något, du ska inte skratta åt oss, du ska inte tro att någon bryr sig om dig, du ska inte tro att du kan lära oss något.

Den generation som skapade och byggde folkhemmet, 20 och 30-talisterna växte upp under Jantelagens bud. Det vill säga ingen trodde sig vara förmer än någon annan, de ansåg att ingen var godare än någon annan, de trodde att alla människor var kloka på sitt vis, ingen var bättre än andra utan alla var lika betydelsefulla, ingen ansåg sig veta mer än andra, de trodde att de duger b a r a om de ställde upp på andra, de hånade inte andra som hade det sämre, de förväntade sig inte att alla skulle se upp till dem mer än till någon annan, och de trodde inte att de själva hade alla svar.

Jantelagen var förutsättningen för det jämlika samhället. Men under 80 och 90-talet då började sakta liberala och individualistiska idéer smyga sig in folks medvetanden. Plötsligt ansågs Jantelagen som något negativt som hindrade individen att utvecklas i hela sin potential.  Istället började dess motsats att formuleras med stark inspiration från den amerikanska filosofin: satsa på dig själv, lyckas och bli bäst i världen.

Ojämlikhetens lag sattes i Jantelagens ställe. Den kallas numera för Reinfeldtlagen.

Tro att du är något, i varje fall något bättre än de flesta i din omgivning. Tro att du är godare än alla andra, försök få en plats i en friskola så att du blir klokare än alla stackars satar som måste gå i den kommunala skolan, se dig som privilegierad och bättre än alla andra för att du är en begåvning, lär dig etikettsregler så att du kan visa att du kan uppföra dig till skillnad mot mindre bemedlade, tänk alltid att du är förmer än alla som bor i förorterna, tro att du med din bakgrund kommer att duga till vilket välbetalt jobb som helst, skratta gärna åt de som är sjukskrivna eller arbetslösa för de har misslyckats, se till att du har ett nätverk av viktiga personer som kan hjälp dig i karriären, och tro på dig själv att du vet mer än andra och är värd att ha mycket högre lön än de flesta.

Bytet av Jantelagen mot Reinfeldtlagen skedde försåtligt med löften om att alla skulle få det bättre. Konkurrensen mellan människorna när alla vill vara förmer än andra skulle genera så positiva effekter både ekonomiskt och socialt att samhället skulle bli bättre på alla plan. Till slut trodde vi alla att vi skulle vara förmer än andra, vilket var något vi längtat efter i det trista jämställda folkhemmet när standarden var blåvita varor på konsum.

Men det blev inte så. Många av oss känner sig förmer, bor i dyra lägenheter, äter gott på allt finare restauranger,  och köper de dyraste märkena. Andra sitter och tigger på gatorna. De som vi inte längre tycker ä r något, de som vi inte tycker är lika goda som oss.

Inga kommentarer: