8 november 2013

Från kval till IT

I dessa tider pratar alla om hur viktigt det är med god kvalitet, särskilt inom skolan, vården och omsorgerna. När privata bolag försnillar våra skattepengar och tar dem utomlands, då står politikerna och ropar kvalitetskontroll, kvalitetskontroll! Alla problem som uppstått i och med vinstintresset intågande i offentlig förvaltning ska tydligen lösas med bättre kvalitet, inte genom att mejsla ut själva vinstintresset och skicka det på soptippen.

Men tyvärr är det ingen som vet vad kvalitet är för någonting. Så jag tänkte passa på att förklara det för er.

Kvalitet är ett begrepp som kommer från grekiskan, och är sammansatt av två delar, "kval" i betydelsen mänskligt lidande, och it, i betydelsen IT-system. God kvalitet uppstår när mänskligt lidande kan föras över till dator och föras in i ett IT-system av något slag. Från kval-till-informationsteknik.

I varje organisation och företag finns det mycket lidande. Saker blir inte gjorda på rätt sätt, chefer kan inte ta beslut och styra verksamheten, folk kommer för sent till jobbet, folk är sjuka, det händer oförutsedda händelser, saker hamnar mellan stolarna osv. Lidande i organisationer skapar bitterhet, surhet och jobbiga fikapauser. I kommunala organisationer är även kvaliteten för "kunden" viktig. Det mänskliga lidandet är stort ute i samhället, och alla deras kval måste inordnas i någon form av IT-system för att alla ska bli nöjda.

God kvalitet innebär alltså att formulera problem in i ett IT-system, inköpt för dyra pengar. Alla i personalen måste därför utbildas i datasalen i källaren och det sker genom ett stort antal utbildningstillfällen. Många blir redan där irriterade eftersom inget IT-system är riktigt färdigt när man köpt in det. Det krånglar men ha tålamod. För 100 000 kr extra kommer konsulter att förbättra och anpassa det så att det stämmer till den verksamhet om det är inköpt för.

Några i personalen lär sig systemet, andra lär sig det aldrig och det blir hela tiden en massa fel, saker blir inte ifyllda på rätt sätt, besluten hamnar i fel kolumn, någon kommer för sent in med rapporten, systemet står still i två dagar och driftstörningar pågår och så vidare. Men den stora fördelen är att ingen längre behöver tänka på de ursprungliga mänskliga problemen, allt har på ett kvalitetsäkert sätt överförts till ett digitalt media.

Kvaliteten har därigenom förbättras betydligt i organisationen. Nu finns dessutom tillräckligt med dokument när tillsynsmyndigheten kommer för att göra sin kvalitetskontroll. De kollar nämligen inte verksamheten längre. De vill bara veta om vi har fungerande IT-system som kan "fånga upp problemen" och rapportera in dem till statens centrala system för registrering av mänskliga problem.

***********

Andra bloggare om , ,

4 kommentarer:

Ingela sa...

Jag ler lite men suckar mest för du slår verkligen huvudet på spiken här.

Sven sa...

Ingela: Ja, det är lite jobbigt hela det här. Känns som vi skjuter över målet.

Knapsu sa...

Mitt i prick som vanligt!

Sven sa...

Knapsu:)