8 april 2013

De sju klasserna

I en intressant artikel i DN har forskare vid London School of Economics och universitetet i Manchester kommit fram till att det traditionella sättet att dela in befolkningen i arbetar-, medel- och överklass är föråldrat.

Bara 39 procent av befolkningen kan placeras i någon av de kategorierna. Forskarna anser att det är mer lämpligt att dela in befolkningen i sju klasser – från elit till så kallat prekariat, en grupp dit bland andra långtidsarbetslösa räknas.

Klassindelningen har traditionellt sett definierats av faktorer som yrke, förmögenhet och utbildning. I den studie som forskarna genomfört har man undersökt faktorer som ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital.

Med ekonomiskt kapital avses inkomst, sparande och om man äger sin bostad.
Med socialt kapital avses vilken sorts människor man umgås med.
Med kulturellt kapital avses i vilken utsträckning man ägnar sig åt kulturella aktiviteter, samt vilken sorts aktiviteter det rör sig om.

Utifrån denna forskning har man fått fram sju klasser:
Elit: Den mest priviligierade gruppen som har de högsta nivåerna av alla tre kapital.
Etablerad medelklass: Näst mest välbeställd av klasserna. Höga kapitalvärden.
Teknisk medelklass: En liten grupp som är ekonomiskt välbeställd, men som har lågt socialt och kulturellt kapital.
Välbeställda arbetare: Unga som är socialt och kulturellt aktiva, med medelhöga inkomster.
Traditionell arbetarklass: Låga nivåer för alla kapital, men med relativt höga fastighetsvärden. Hög medelålder.
Anställda inom tjänstesektorn: En ny ung, urban grupp som har relativt låga inkomster men höga värden när det gäller socialt och kulturellt kapital.
Prekariat: Långtidsarbetslösa. De fattigaste när det gäller alla former av kapital – ekonomiskt som socialt och kulturellt.

Jag tycker det här är väldigt intressant eftersom jag länge känt att den traditionella uppdelningen inte längre stämmer. Vad betyder det när Socialdemokraterna och Moderaterna försöker att anpassa sin politik efter medelklassen, vilka är det då som gynnas? Det finns en stor grupp i Sverige, unga välbeställda arbetare, gruvarbetare till exempel, de har tjänat mycket på Alliansens politik på grund av jobbskatteavdraget. Finns basen för Alliansen både i elit, de två medelklasserna och välbeställda arbetare? Den traditionella arbetarklassen, med låga kapital inom alla områden, den som socialdemokraterna tidigare stödde sig på, den räcker inte längre till.

Den nya klassen som inte tidiga funnits är unga anställda inom tjänstesektorn. Dessa bor i städerna, kanske har de studerat och har höga studieskulder men får inget jobb inom sitt område. Eller arbetar med konst, musik eller på korta anställningar inom media. Gemensamt är att de har låga inkomster, äger inget men har höga värden på socialt och kulturellt kapital. Denna klass tror jag är växande, och de kommer att få stor betydelse i framtiden. Idag lever de på samma nivå socialt och kulturellt som den etablerade medelklassen, men har en ekonomi som den gamla arbetarklassen. I storstäderna har det inte ens möjlighet att få en egen lägenhet utan många hyr i andra hand eller delar på lägenheter i en trångboddhet som liknar situationen på trettiotalet.

I denna nya klass finns de framtida visionerna och idéerna. Om hur vi bör leva för att kunna ställa om samhället från den konsumism som idag håller på att föröda hela vår planet. Om hur de sociala och kulturella värdena kan bli kärnan i vår tillvaro, istället för ekonomismen. Här håller de alternativa levnadssätten att växa fram som vi snart kommer att behöva. Här finns medvetenheten om oljans peak och snara sinande. Här finns insikten om att eliten, medelklassens och de välbeställda arbetarna har intecknat sina inkomster i en gigantisk skuldbubbla som snart kommer att brista.

Inget parti inom det politiska systemet kommer att kunna förändra samhället eftersom alla är en del av samma system. Den välbeställda arbetarklassen kommer inte heller att göra det, de tjänar för bra. Detta århundrades arbetarrörelse kommer att uppstå i den klass som politikerna ännu inte upptäckt, men som idag växer i den urbana miljön. De unga ekonomiskt fattiga men socialt och kulturellt förmögna.

Så är det. Det nya är alltid nytt, aldrig en upprepning av det vi sett förut.

Läs  andra bloggare om , ,

6 kommentarer:

Bert Bodin sa...

Bra tankar. Men jag undrar till vilken kategori jag hör.

Relativt välbetald inom ett låglöne/serviceyrke, men tjänar ungefär medelinkomst i Sverige, med stort intresse för kultur, miljö och natur.

Inte är jag ung heller. Om man ser till årens antal.

Hm!??

Sven sa...

Bert, du kan gå in på DN där finns ett test som du kan fylla i. Så får du veta din klass!

Anonym sa...
Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.
Rexxie sa...

Bert: Du hamnar nog ungefär som jag, dvs Etablerad medelklass

Sven sa...

Rexxie: Precis som jag! Klassresan fullbordad.

Leva sa...

Nu har jag inte läst artikeln, men eftersom studien är gjort vid brittiska universitet så antar jag att den handlar om klasser i Storbritannien...? Och engelsmännen har en väldigt lång tradition av väldigt mycket mer distinkt åtskilda, och fler, klasser än vi har (och haft, skulle jag tro) i Sverige. Så måhända är resultaten inte helt överförbara på svenska förhållanden...?

Jag vet inte riktigt om jag håller med dig om att de unga inom tjänstesektorn kan antas vara den nya, visionära klassen. Den "tjänstesektor" som finns idag, inom hotell-, restaurang- och turismbranscherna och call center-området, fanns inte riktigt när jag var ung, men nog hade vi lågavlönade genomströmningsjobb då också. Det man kan tro (och kanske hoppas?) är att de unga som befinner sig där idag, liksom vi ska ledsna totalt på villkoren efter något år, och då söka sig vidare till studier eller andra mer genomtänkta alternativ som de satsar lite krut på. Men hurpass visionära de är då, det undrar jag... man kan alltid hoppas, förstås.

Fast jag håller med dig om att politiken nog inte har så mycket mandat att påverka arbetslösheten i längden. Det är nog inom "arbetssektorn" själv som förändringen kan ske.