5 december 2012

Om känslomässiga kabelbrott
En känsla består av två delar. Först kommer den rent kroppsliga reaktionen; högre puls, blodkärl som drar ihop sig, muskler som spänns och en mage som krampar. Sedan kommer följderna av kroppens reaktion, det vill säga den medvetna upplevelsen av en känsla - oro, skräck, ledsenhet, glädje osv. Vi bör kunna koppla ihop de två delarna; tårarna rinner - jag är ledsen, blodet pumpar - jag är arg.

För det flesta av oss män har ledningarna mellan kroppens reaktioner och upplevelsen i huvudet klippts av. Det görs redan i barndomen av könsmaktordningens bästa hantlangare, modern och fadern. Det leder till att kroppen börja leva sitt eget liv och kroppsreaktionerna övergår sällan till medvetna känslor som går att uttrycka i ord.

När en man intervjuas i TV och någonting stort har hänt, oberoende om det är något väldigt hemskt eller väldigt roligt, brukar han säga att "det är klart man fick hög puls" eller "jag fick ståpäls". Båda svaren visar att kroppen reagerat och mannen har uppmärksammat det, men han kan inte uttrycka vad det är för känsla som uppstått. Fantastiskt roligt? Väldigt rädd? Skräckslagen? Nej, pulsen steg.

Det är därför män ofta är mycket upptagna med pulsen. Snart har alla män egna pulsmätare i varje fall de som motionerar. Egentligen borde det finnas apparater som säger vad de verkligen känner istället. Men de är svårare att konstruera.

För kvinnor däremot är kablarna mellan huvud och kropp i full ordning. De reagerar, känner och pratar om sina känslor. Möjligtvis fungerar ledningarna lite för bra och signalerna går allt för fort; kroppen och sinnet pumpar hela tiden på med de känslomässiga processerna. En nackdel är att signalerna också kan gå andra vägen; att en orostanke utan verklig grund sprider sig ner i kroppen och skapar onödigt lidande. Att kvinnor sover sämre beror ofta på att tankarna som snurrar i deras huvuden går ner genom kablarna och stör kroppens naturliga rytm.

En man som får en orostanke i huvudet däremot, den tanken stannar där. I och för sig, om inte tanken går att förtränga direkt, kan den leda till en diffus spänning i kroppen. En sådan kroppslig spänning kräver sin utlösning men det behöver inte ha något med själva oron att göra, det går bra att bara supa sig full, köra bil fort, spika en vägg eller ha sex med någon, vem som helst.

Om man definierar en man som jag gjort här ovan, så stämmer jag exakt in efter beskrivningen. Min kontakt med kroppen har alltid varit bristfällig och jag sover som en stock utan att besväras av allehanda känslor av oro eller tvivel. Och av de olika möjligheter som finns att avlägsna diffusa kroppsliga spänningar har jag valt den tredje utvägen; att spika en vägg.

******

3 kommentarer:

Ulf sa...

Håller med om det mesta,men min egen erfarenhet (mig själv och ett antal manliga vänner och bekanta)av att vakna och fundera och gruva sig över hur saker ska lösas, visar nog på att män lika ofta ligger vakna och sover dåligt.
Det kanske är priset man får betala för att man inte har sex med vem som helst,kör bil fort eller har förtvivlat svårt att komma igång med väggspikandet:)

Stugan sa...

Att sossarna som tidigare hävdat den tredje vägen så framgångsrikt övergivit den till förmån för mer marknadsorientrad retorik borde studera detta. Den tredje vägen som medel mot manlig ohälsa - bygg en vägg - det skulle inte bara sätta fart på byggandet och renoverandet utan även sänka arbetslösheten. Går det riktigt bra så drar ROT över RUT som då kan leda till en babybom i sinom tid... Bygg en vägg och krama varandra... den tredje vägen till full sysselsättning.

Sven sa...

Ulf: Ja, det är nog så att en del män ligger och funderar på hur många meter panel som ska köpas in och om man måste spika med 4-tum eller om det räcker med 3-tum :) Men när de väl kommit igång med bygget så kommer sömnen nog tillbaka....för generellt så sover kvinnor sämre, det är nog klarlagt. Och det är väl för att de oroar sig för problem som inte kan lösas med en hammare.

Stugan: Hahaha....en fin lösning! Vi får skicka det til Lövfen!