22 december 2012

Mayaindianerna hade rättMayakalendern tog slut den 21 december och många trodde att jorden skulle gå under den dagen. Så blev det inte. Men Mayaindianerna hade ändå rätt, jorden håller på att gå under, men det tar lite längre tid än en dag.

I december fick vi veta att jordens medeltemperatur kommer att höjas fyra grader, ett katastrofscenario. Antarktisk is kommer att smälta och havsnivån stiger 5-7 meter.
Klimatkonferensen i Doha misslyckades och visade att världens ledare är inkapabla att lösa klimatfrågan.

Hela världens ekonomi är beroende av ständig ökad tillväxt och konsumtionen av varor måste hela tiden följa en stigande kurva. Samtidigt vet vi att dagens konsumtion förbrukar resurser som motsvarar tre jordklot. Råvarorna som vi förbrukar kommer att ta slut.

Redan 2005 nådde vi Peak Oil. Tillgången på olja kommer att bli mindre och mindre och medan utvinningskostnaderna blir högre och högre. Det spelar ingen roll om vi köper miljöbilar som går på etanol eller el; det går åt för mycket olja bara för att tillverka själva bilen. Bilens era är slut inom en snar framtid. Med enorma konsekvenser för bl.a. livsmedelsproduktionen som idag helt bygger på en omfattande oljeförbrukning.

Den västerländska ekonomin har sedan 90-talet övergått från att bygga på reala tillgångar, till att bygga på skulder, krediter och förväntningar på framtida vinster. Det är ett gigantiskt luftslott som bara väntar på att sprängas. Grekland, Spanien och Portugal, där har stubinen redan antänts.

Sammanfattningsvis, världen håller på att gå under och inga tekniska uppfinningar kommer att längre kunna rädda det hela. Mayaindianerna visste det och slutade räkna 21 december 2012, undergången har inletts.

Den 24 december 2012 år föddes ett gossebarn som visade sig ha speciella förmågor. Redan som barn vara han märkvärdig. När han blev vuxen så predikade han om att en ny värld skulle komma, och han kallade det för himmelriket. Men det landet var inte för de rika och de som hade det gott ställt. Nej, det var för de som inte hade några materiella egendomar, de fattiga, som var vana att leva utan att konsumera så mycket, och som sällan var mätta. De var de som skulle klara sig in i det nya riket. Särskilt de små barnen skulle ha en fördel, för de var rena och hade inte ännu vant sig att köpa en massa prylar eller försatt sig i skuld. Barnen hörde framtiden till.

De som slösade, de egoistiska som bara tänkte på sig själv, de skulle gå under.

Och ståthållare, företagsledare, miljardärer och konungar, de skulle ha det väldigt svårt att ta sig genom nålsögat, till och med kameler skulle ha det lättare. För de hade alltför dyra vanor för det förlovade landet. Nu kunde man inte längre åka omkring i vagnar och släppa ut så mycket dynga, nu var det åsnor som gällde för hela linjen.

Pojken berättade att det materiella överflödet var nu slut en gång för alla. Istället skulle vi leva tillsammans i grupper där vi hjälpte varandra, istället för att konkurrera och bara se till egna fördelar. Det var enda chansen om man skulle klara sig in i det nya landet, eller himmelriket som han kallade det. Och folk som trodde på honom, miljömuppar i konstiga kläder, socialister, hemmaodlare, fattiga kulturarbetare, arbetslösa ungdomar, ensamstående kvinnor började följa honom. Och han tog dem upp på högsta berget i närheten, så nära himlen som möjligt. Då började plötsligt havet stiga, regnet öste ner och floderna översvämmades.

**********

Andra bloggare om , , , ,

1 kommentar:

Ulf sa...

Underbart skrivet. Jag tänker mycket på detta och det måste komma en reaktion underifrån. De styrande verkar aldrig få ändan ur vagnen. Kanske är det som du säger att Mayafolket hade rätt, att det är en ny tidsålder som inleds nu.