20 mars 2012

Dags att sluta tävla

Stora inkomstskillnader i ett land skapar klyftor mellan olika grupper i samhället. En gång i tiden, före 1990, var Sverige ett föregångsland när det gällde att jämna ut sociala och ekonomiska skillnader. Men efter det har det gått utför inom i stort sett alla områden. Klyftorna ökar, mellan de som har alltför mycket och de som har alltför litet. Barnfattigdomen är högst i Malmö, ensamstående kvinnor och utrikesfödda är mest utsatta. Och som en följd av ojämlikheten kommer de sociala problemen; morden, våldet, ohälsan, den högre barndödligheten, tonårsgraviditeterna, den förkortade livslängden.

Skolan, vården och omsorgen uppvisar stora skillnader mellan olika områden i landet och det har spridit sig ett tävlingstänkande mellan kommunerna. Vi ska bli den mest "attraktiva kommunen", vi ska ha den "bästa äldreomsorgen", vi ska bli den "bästa skolan". Eller mer direkt uttryckt, vi ska bli "vinnare". Alla kommuner tävlar mot varandra och samhällsbyggandet är inte längre en politiskt fråga utan det har blivit mer av en idrott: tillväxtsporten. Att konkurrera med andra kommuner om resurser, tillväxt och befolkning.

Var finns de politiker som idag talar om att alla skolor i hela landet ska ha samma standard och ge alla barn, oberoende av ekonomiska möjligheter och bostadsort, samma möjligheter till en bra utbildning? Istället pratar man om att olika skolor ska tävla mot varandra, och det tas fram jämförelsesiffror liknande de tabeller som finns på sportsidorna. Man utser den bästa och sämsta istället för att lägga krutet på att ta fram en jämlik skola. Även sjukhus måste tävla mot varandra, och den som vinner kan få extra pengar, det kallas stimulansmedel. Om man uppnår ett visst resultat, efter en kvalitetsmätning, så får man del av dessa stimulansmedel. Men de som hamnar under strecket får flytta ner till en lägre division. Tyvärr, så är spelets regler. Områden med fattiga innevånare, där samlas förlorarna i denna idrott, tillväxtsporten.

Man kan lockas tro att det är bara de sämst ställda i ett samhälle som drabbas av ojämlikhet, att de som ligger i toppen har det bra. Men Richard Wilkinson visar i boken Jämlikhetsanden, att det inte är så. Alla i ett samhälle drabbas av ojämlikhet, eftersom statusstressen blir så hög mellan människorna. Alla kämpar för att ta ett högre steg på statusstegen eller för att behålla sin position och den stressen skapar mer ohälsa även för de bäst ställda. För att inte tala om den högre kriminaliteten som drabbar hela samhället med minskad tillit och trygghet.

Det finns alltså vetenskapliga bevis för att ett jämlikt samhälle är bättre för oss alla. Jag tycker att det är dags att lägga tillväxtsporten på hyllan, och sluta bygga meningslösa arenor där kommunpolitiker sitter och hejar på sitt eget lag. Börja bygg ett gott och jämlikt samhälle för hela Sverige istället.

6 kommentarer:

Bert sa...

Just så, Sven!

Jag tycker att skola och sjukvård ska vara statlig till största delen.

Fast glädjande nog har jag också hört tendenser om att den kommunala skolan börjar ta in i popularitet på friskolorna. Kanske ett steg i rätt riktning.

Sven sa...

Bert: Ja, jag tror också det, att det börjar vända åt rätt håll. Det känns som om vinden vänt.

Ingela sa...

Ack vad jag hoppas att ni båda har rätt. Din analys är klockren Sven.

Anonym sa...

Här är en till som ansluter sig, kanoninlägg helt enkelt.
Jag blir så trött när mina chefer på skolan pratar om att vi är eller ska bli Sveriges Bästa Skola.
För det första har olika skolor olika förutsättningar vilket gör mätningar och jämförelser i princip omöjliga.
Och precis som Bert säger, självklart bör denna typ av verksamhet ligga under statlig styrning.
För det andra är kommunaliseringen av skolan en katastrof, framför allt för de svagaste eleverna.
PV i Halland

Anonym sa...

Här är en till som hoppas på jämlikhet och även en viss tillbakagång i samhället. Vi måste börja om på nytt. Proletärer i alla länder, förenen eder!
Som svar på din fråga var alla de politiker är som borde kämpa för ett jämlikt Sverige; de är begravda i jobb i Sveriges alla kommuner och landsting...

// Stina

Sven sa...

Ingela och PV: Roligt att ni tyckte om inlägget, jag vet ju att ni kan det här med skolan. Det är ju rapporter varje dag hur snett det gått, och hur bra Finland skola klarat sig.

Stina: Precis, nu samlas vi och vänder på skutan!