15 maj 2011

Om tid och rum


Kundvagnsparkeringen IKEA

Som människa är jag begränsad av tiden; jag har bara min dag och min livslängd att spela med. Så det gäller att ta tillvara det man har, till exempel genom att underhålla kroppen, hålla den i gott skick, träna den och ge den bra och näringsrika livsmedel. Och skydda den mot allt för stark kyla och för hög värme och se till att kroppen får vila och återhämta sig på nätterna. Allt för att det ska bli ett långt och lyckligt liv.

Men det finns så mycket annat man kan göra. Idag är det ju väldigt populärt att effektivisera sin tillvaro, så att det går åt mindre tid till olika vardagliga aktiviteter. Det finns teknik som kan öka hastigheten vid förflyttningar som till exempel paddel, åra, båt, cykel, bil, tåg och flyg. Det finns tekniska apparater som kan ge tidsvinster i vardagen t.ex. diskmaskiner, grävmaskiner, hushållsassistenter och skruvdragare.

Alla som går fortare och tar mindre tid kallar vi för tekniska landvinningar, framsteg, utveckling, tillväxt. Vi tänker oss att vi därigenom tjänar tid så att vi får tid över till annat.

Men gå det verkligen att tjäna in tid, att förlänga den? Nej, jag tror inte det, i varje fall inte om man ser det hela ur ett globalt perspektiv. Det enda som är möjligt är att förflytta tid från ett ställe till ett annat.

Förra sommaren lejde jag Pelle med traktorn, som kom och grävde på min stugtomt, tog bort jord och stenar och sedan fyllde med fyllnadsmassa och plattade till. På det stället ska nu byggas en sovstuga. För mig var det en otrolig tidsvinst jämfört med om jag hade skottat det själv med en spade. Men totalt sett, ur ett mänskligt perspektiv, blev det ingen tidsvinst.

För det första är traktorn gjord av järn som kommer av malm som finns i Malmbergsgruvan. Där har många arbetare jobbat nere i gruvan säkert i flera dagar för att få upp malmen och till anrikningsverket. Och där använder folk arbetstid i treskift för att få klar pellets som sedan skickas i tågvagnar till Luleå. Sedan kommer pellets fram till järnverket där arbetare jobbar i femskift för att tillverka järn och stål, som sedan går vidare - med järnväg - till Traktorfabriken i södra Sverige där traktorn byggs av arbetare som satsar flera dagar av sin begränsade livstid.

Hur många timmar mänsklig arbetstid som är inblandade i en traktor, det går inte att uppskatta. Ej heller hur många soltimmar som bearbetat jordskorpans växtlighet för miljoner år sedan och som sedan bildat olika kolföreningar som genom högt tryck bildat den olja som traktorn behöver för att överhuvudtaget kunna lyfta skopan. Och hur många arbetstimmar som använts på borrtorn i Mellanöstern innan oljan kommit upp till ytan, det har jag också svårt att beräkna.

Alla tekniska framsteg, och det vi kallar tillväxt bygger på en ojämlik förflyttning av tid från andra, oftast fattiga delar av världen och hit till västvärlden. Det har alltid varit så. Romarriket skulle aldrig ha blivit ett stort imperium utan miljoner slavar vars tid ackumulerades i byggnader och viadukter. Och om vi idag inte utnyttjade den billiga arbetstiden i asiatiska fabriker skulle vi inte ha råd att köpa en mobiltelefon.

Därför, tro inte på någon som påstår att det med teknik går att få ett hållbart samhälle. Nej, det enda sättet att få en rättvis värld är att vi återgår till vår egen muskelkraft. Den är faktiskt mest effektiv av alla resurser, trots att vi tror tvärtom. När en människa äter livsmedel så kan hon omvandla 20 % till ren energi, det vill säga muskelkraft. En häst ger bara 10 % och en maskin betydligt lägre, om man räknar tid- och resurskostnader som ligger bakom tillverkning och drift. Maskiner är alltså mycket mindre effektiva än en människa eller en häst.

Så det gäller att börja vänja sig och inordna sig i den begränsade tiden och rummet igen. Att låta dagen räcka till och inte stjäla tid från någon annan.

Och låta tyngdkraften bestämma vart man befinner sig.

3 kommentarer:

Ingela sa...

Jag kommer ihåg ditt cykelinlägg. Lika glasklart. Tänk att miljörörelsen inte för sån här propagande. Eller motpropaganda mot GI-mat för oss rika fetknoppar. Också orättvist feltänk.

Bert sa...

Precis som du skriver kan man inte förlänga tiden genom tekniska landvinningar.

Det enda du kan göra är att packa din tidspåse tätare. Precis som om den vore tom innan.

Men man kan packa tidspåsen med luft också.

Det är nyttigt.

Sven sa...

Ingela: Ja, det är lite på samma tema som cykelinlägget, kritik mot konsumtionssamhället. Jag var på IKEA i söndags.....det var överväldigande med allt detta "skräp" för en billig penning. Man kunde köpa stolar för 49 kronor! Vem betalar dem?

Bert: Tom tid, den är härlig. Och bland det svåraste att uppnå idag.