18 november 2010

Lön och motivation

"Många chefer verkar vara rädda för att differentiera. De måste våga ge mer pengar till några få och inte smeta ut lika mycket till alla" säger Agneta Jöhnk från Sveriges kommuner och Landsting. Och det är så det har låtit de senaste 20 åren inom kommunerna; det skall vara individuell lönesättning och den som gör ett bra jobb ska ha mera pengar, och det sker genom att andra får lägre påslag. För att bedöma personalen finns manualer med kriterier, där man poängsätter varje persons prestation. Ju högre poäng desto högre lön.

Detta system har växt fram under socialdemokraternas tid, och fackföreningarna har varit de främsta förespråkarna. Ju större lönespridning på ett företag eller avdelning desto bättre är det för produktiviteten och lönebildningen, anser man. Men egentligen är det en nyliberal idé som fått sådant fäste hos oss alla att vi tror att det är sant.

Dagens nyheter skrev i augusti om en vetenskaplig analys av sambandet mellan lön, motivation och andra attityder. Som underlag har man haft lönesättning för sammanlagt närmare 10.000 medarbetare i drygt 700 arbetsgrupper i fem europeiska länder. Det framkom att lön överhuvudtaget inte tycks få medarbetarna på ett företag att engagera sig mer i jobbet eller prestera på topp! Högre lön ökar inte motivationen i varje fall inte för komplexa jobb. Istället motiveras medarbetare av utmaningar, ett stimulerande arbete och de triggas av att lära, bli bättre och att göra ett riktigt bra jobb.

Vad händer då i en arbetsgrupp när några får mycket högre lönepåslag än de andra? Det finns faktiskt mycket forskning om det, men jag tror att den är rätt okänd. För den person som får det högre lönepåslaget så minskar hans/hennes motivation att jobba! Det kan ju låta paradoxalt, men eftersom vi drivs av utmaningar, en önskan om att bli bättre, ger belöningen en känsla av att vi nu nått målet. Det minskar helt enkelt drivkraften. Och självklart så minskar också motivationen hos den som vet att han fått mindre än andra ( vad tjänar det till att jag försöker göra mitt bästa?)

Alltså, en stor lönespridning på ett företag minskar dess produktivitet och personalens motivation, tvärtemot vad alla arbetsgivare och fackföreningar hela tiden försöker slå i oss.

Men vad är det som får oss att känna oss motiverade på arbetet? Jo, det är tre saker: att trivas i arbetsgruppen, att få utmaningar och lära sig nya saker samt att känna att man kan styra sitt eget arbete. Tre enkla grejer.

Naturligtvis har lönen stor betydelse, det är ju ändå för vår försörjning som vi jobbar. Men en gång i tiden ansåg vi att människor med samma jobb skulle ha ungefär samma lön. Vi tänkte i grupper, och vi pratade om solidaritet. Vi hade fackföreningar som stödde oss och vi jobbade tillsammans för allas bästa. Numera behöver vi inte facket längre, var och en för sig, ensam går vi till vårt lönesamtal. Vi kanske inte heller behöver sossarna längre, de var ju ändå de som under 90-talet anammade det nyliberala tänkandet.

******

Andra bloggare om , ,

14 kommentarer:

Elisabet. sa...

Jag, som inte röster (s), tycker att detta med att löneförhandla är ett ENDA ELÄNDE.

Dels saknar jag helt förmåga att framföra önskemål om högre lön och jag skulle aldrig kunna säga att ..."jag tycker att jag är så bra på det här, så nog borde jag ....?"

När jag arbetade i Malå på Ica, hade jag en arbetskamrat som hade kunnat vara min dotter. Hon var kanske arton, nitton år, men var så otroligt duktig .. hon gjorde PRECIS lika mycket som vi andra och minst lika bra, men hon hade lååångt ifrån samma lön.

Å, så orättvist jag tyckte att det var! (Då menar jag ju att alla från början ska ha lika lön, nej, det menar jag inte .., men hon var sannerligen värd just det .-)

Å, så jag önskar att vi inom handeln t.ex. enbart gick efter kollektivavtal. Jag tror att det skapar en underlig stämning om den ene får mycket högre lön .., och nog måste det väl ändå bädda för fjäsk för chefen .., eller ..?

Jo, det tror jag.

(Vi har diskuterat detta på min blogg för några år sedan och jag var nästan ensam som inte ville han enskilda löner .., jag kanske bara är en usel förhandlare och allmänt feg.)

Totte sa...

Oj, vad bra skrivet Sven. Tycker precis som du i det här fallet. Respekt.

Sven sa...

Elisabet: Löner är något som gjorts till en individuell fråga, som du skriver, om jag har dålig lön så är jag en dålig förhandlare.

Det finns en del som hävdar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män beror på att kvinnor inte kan hävda sig i förhandlingar. Vi har byggt in egoismen i systemet, och vi tror (nästan) alla att det är så det skall vara.

Sven sa...

Tack Totte. Det känns stort att få respekt av en klok man som du!

Ingela sa...

Håler också med. Dessutom så är de där skillnaderna ine så stora så att de har någon egentlig betydelse i våra börsar. Men de är tillräckligt stora för att vi ska känna oss sämre än någon annan eller kanske bättre än någon annan eller misstänka att någon ställer in sig hos chefen...ja ett allmänt obehag bara. Jag minns en bloggpost som du skrev om utveckingssamtal, som tangerar detta ämne, och som var helt lysande!

Sven sa...

Ingela: Ja, precis.....jag tror verkligen på att det är bättre att förstärka det folk är bra på än att ta fram brister. Det är en ideologisk fråga, också politisk, hur man ser på människan.

Miss Gillette sa...

Ni diskuterar detta med utgångspunkt i ett land där det finns ett socialt skyddsnät vars maskor fortfarande inte släpper igenom andra än de notoriskt misskötsamma. Men det skulle intressera mig att få veta resultaten av en motsvarande undersökning i ett land där man är tvungen att klara sina egna utgifter i alla lägen. Jag är övertygad om att svaren skulle bli väldigt annorlunda.

Som egenföretagare -- och därmed medlem i en stadigt växande grupp -- känner jag inte heller igen mig i det ni pratar om. Det är för mig fullkomligt självklart att man ska tjäna på att anstränga sig mer -- så fungerar det ju! Sitter jag och leker med gemen och häftapparaten så får jag leva på vitkål. Lägger jag manken till har jag råd med kikärter också ;-).

Ja att sossarna, som tveklöst har gjort underverk för det här landet förr i världen, måste förändra sin politik tycker jag har varit tydligt i flera decennier redan. Världen ser inte ut som i folkrörelsernas barndom. Det är väl det som är deras problem kanske -- att det inte finns en tydlig motståndare/förtryckare att agera mot.

Sven sa...

Miss Gilette: Frågan är vad man ska tjäna på att att anstränga sig mer. Jag försöker visa på att högre individuell lön, eller höga bonusar, inte alls har den effekt som man tror, att det ökar motivation och ansträngning. Nej, det är helt andra saker som har betydelse.

I och för sig medför systemet att vissa blir mycket rikare än andra. Men hela det här konkurrenstänkandet som kanske är ok mellan företag, har spritt sig överallt. Till och med vårdcentraler ska konkurrera med varandra, och personal ska konkurrera om en liten lönepott.

Jag tror att mycket av det här tänkandet, att vi hela tiden ska ställas emot varandra, helt enkelt är felaktigt. Och det finns alltså mycket forskning som visar på det.

Anonym sa...

Faktiskt helt oavsett var man står politiskt så finns det massor av forskning som visar att så fort man har uppnått en lön som man kan leva på, så är det inte längre lönen som är "moroten" för att göra ett bra jobb. Det är, som du nämner, den sociala gemenskapen, att lära sig nya saker och få känna att man utvecklas och är duktig, och graden av autonomi i arbetet.

Fast det är först sedan man har fått en lön som man kan leva på. Det har de flesta svenskar, men inte alla. Oerhört många människor i resten av världen har det inte.

Och jag tror faktiskt att hela frågan om "motivation i arbetet" är ganska ordentligt skild ifrån frågan om "individuell eller kollektiv lönesättning"! :)

Anonym sa...

Vill också, samtidigt men egentligen också skilt ifrån frågan som sådan, säga att jag tycker att konkurrens och maktkamper mellan människor hör till de mest ointressanta och outvecklade aspekterna av mänskligheten... :)

Sven sa...

livetleva: Så är det naturligtvis, att om man inte har lön som man kan klara sig på, då är det en helt annan sak. Bra att du påminner om det, att så är det för många. Men dessa är ju numera också lämnade, till sig själva, och sin förmåga att "förhandla".

Anonym sa...

Om man är lärare och gör ett speciellt bra arbete så får man högre lön. Om man är kvinna och är borta från arbetet för att föda och vårda barn så kan man inte få högre lön för ett bra utfört arbete eftersom man inte var där. Alltså släpar man efter vad gäller lönen.
När man efter tio år upptäcker att det skiljer mellan mäns och kvinnors löner så måste man kanske justera skillnaden om man vill uppnå jämställda löner mellan könen. Om man gör denna justering och höjer kvinnornas löner så upphäver man det som var kravet för att man skulle få högre lön, nämligen det väl utförda arbetet. Och själva grejen, att stimulera till bättre arbetsinsats, upphävs.
Vad göra?

Miss Gillette sa...

sven och livetleva: Jag ifrågasätter alltså inte resultaten av alla de där undersökningarna, inte på vissa typer av arbetsplatser och inte i vissa sociala system. Vad jag säger (vilket jag tydligen inte formulerade tillräckligt väl) är att jag är övertygad om att samma undersökningar inte får samma resultat på andra arbetsplatser och i andra sociala system. Och jag tror att det kan vara nyttigt för envar att vara medveten om vilka skillnader som faktiskt finns. I det här landet också.

Sven sa...

Anonym:En bra sak som man gjorde i Luleå var att arbetsvärdera alla yrkesgrupper inom kommunen. Därefter kompenserade man grupper som inte låg "rätt" i lön. Det gjordes alltså på gruppnivå och höjde därför kvinnodominerade grupperna generellt. Men du har rätt, det är lätt att snedsitsar, beroende på kön, ålder, senast anställd osv byggs in permanent i systemet.

Miss Gilette: Jo du har rätt, det går nog inte att generalisera för alla arbetsplatser. Men undersökningen som jag hänvisar till avsåg ju rätt många arbetsplatser i många länder.
Det är ju roligt med bonusar i bankerna: Om det går bra för banken får ledningen bonus, och om det går dåligt för banken så får de ändå bonus. Där har man alltså förstått att bonus påverkar inte resultatet! Det är bara ett sätt att göra några få väldigt rika.