16 maj 2018

Siri Johansson skulle ha fyllt 100 år idag!Idag hyllar vi Siri Johansson 100 år! Bilden är från hennes nittioårsdag som firades med släkt i Kasaviken, Husum. Hon hade aldrig kunnat föreställa sig att hennes texter skulle bli så lästa och uppskattade som de nu har blivit. Det visade sig finnas ett liv efter jordelivet, trots allt.

******

14 maj 2018

Jesus och virkningarnaFredag den 11 maj var det vernissage för min utställning "Mors virkade dukar" på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Under ledning av eminente Calle Skoglund hade utställningen fått en väldigt fin utformning och hängning. Denna gång fanns förutom tavlor med dukar även målade citat från Siris dagbok, direkt uppsatta på väggen.

Precis som förra gången pågick en live performance i form av Kafferep med fem virkande kvinnor. I caféet hade det bakats 1000 kakor både till vernissagen, till kafferepet och för försäljning. Småkakorna kommer säkert att räcka till alla som  besöker muséet i sommar.

Skribenten Jan-Olov Nyström arbetar på Hälsinglands museum men kommer ursprungligen från Luleå. Han skriver återkommande i Norrbottens Kuriren, främst recensioner av böcker. I samband med invigningen höll Jan-Olov en introduktion till utställningen, jag tycker att det var ett fantastiskt tal och vill därför återge det här.

Jan-Olov Nyström:

"Välkommen till Hälsinglands museum och till utställningen Mors virkade dukar. Som inte är en utställning med virkade dukar utan en utställning om virkade dukar. Närmare bestämt Sven Teglunds bilder av sin mors virkade dukar och hennes ord ur dagböckerna hon skrev så flitigt efter sin makes död 1990.

Det är kulturarvsår i år, kanske man då kan ställa sig frågan om bilder av virkade dukar tillhör vårt kulturarv, och det vill jag nog påstå att det gör, även om kulturarv vanligtvis betyder vackra ruiner, medeltidskyrkor, slott, stora monument. Det finns ju mindre monument också, som virkade dukar, dessutom väldigt vanliga, väldigt många har ärvt dessa stora lager av virkat från mödrar och mormödrar och farmödrar.

Två saker slår mig i den här utställningen, det första är naturligtvis de naturalistiskt återgivna virkningarna, de är mycket illusoriska, verklighetstrogna, det andra är Jesus. Jesus är inte så vanlig i samtidskonsten, han är svårare att få in på ett bekvämt sätt där än de virkade dukarna, vi tillhör ju världens mest sekulariserade, vi har Jesus på distans, vi har nog närmre till virkningarna.

Men både Jesus och virkningen tillhör Siri Johanssons värld, kanske var de också lika viktiga för henne eftersom jag föreställer mig att de skapade en ordning för henne, en ordning i världen, en ordning som var extra viktig eftersom Siri just blivit ensam och i det kaos som döden innebär måste man leta efter en ordning, kaos är outhärdlig.

Att virka är att skapa ordning, virkning är en ordnad tråd som skapar mönster, upprepning, skönhet, det skapar en värld som består, om än i liten skala,

och att samtala med Jesus på det här vardagliga sättet som Siri gör i sina dagböcker upprätthåller en annan ordning, en rimlig vardag där någon tar emot frågorna, lyssnar till suckarna, om och om igen, så tålmodigt som det vardagliga oftast är,

inte så långt ifrån Siris samtal med Jesus finns vår utställning av Haaken Gullesons medeltida kyrkoskulpturer, där finns skulpturgrupper som kallas "den heliga familjen" och "Anna själv tredje", ganska märkliga helgonfigurer som faktiskt handlar om Jesus släkt, under medeltiden blev nämligen Jesusbilden mer familjär, inte så majestätisk, Jesus fick familj, han fick en stor släkt som visserligen inte alls är nämnda i Bibeln, men de finns nu i trä och det skapade en vanlighet runt han som faktiskt kallas Guds son,

en liknande vanlighet finns när Siri samtalar med Jesus och undrar hur hon ska orka, hur hon ska ta sig vidare,

den där vanligheten var vanlig hos de vi kallar varmt troende, de behandlade nästan jämt Bibelns profeter som nån som bodde lite längre bort i byn, eller kanske rent av som granne, om det var en profet som man umgicks lite mer med, trons människor var ju ofta mycket Bibelsprängda, de var väl inlästa,

Jesus och virkningarna alltså, två omistliga delar av vårt kulturarv som Sven Teglund gestaltar med sin utställning, som nu är invigd."

15 april 2018

Vi behöver tänka nyttDet är märkligt det här med urbaniseringen och inflyttningen till städerna. Alla kommuner i Sverige kämpar mot andra kommuner för att dra till sig ökad befolkning, att bli vinnare, som det heter. Befolkningstillväxten ses som en lösning som ska generera ekonomisk tillväxt så att kommunen ska få tillräckligt med "pengar i kistan". Som bilden visar är det den lilla, lilla stumpen som alla mindre kommuner ska tävla om fram till 2040, resten går till Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Som vanligt i Luleå är politik och näringsliv helt överens, det är viktigt att locka hit folk. I NorrbottensKuriren den 12 april skriver ledningen för det privata fastighetsbolaget Diös i Luleå att "många vill bo i Luleå och många väljer att flytta hit". Men "för att kraften i urbaniseringstrenden ska hålla i sig måste staden fortsätta att utvecklas". Sedan är texten full av sportmetaforer, som vanlig när företagsledare ska beskriva något. Det heter att vi måste "höja ribban", "vi blir omsprungna", "det finns massor att vinna", "tänka stort", "i täten",  "det krävs fler spelare för att lyckas", "styrkan att konkurrera" och "nu sätter vi fart". Man lägger också till att vi måste "tänka nytt" trots att det inte finns en enda nyhet i hela artikeln.

Att en vd och en företagschef i ett privat företag skriver en helt innehållslös debattartikel förvånar mig inte efter att ha sett Jan Schermans tv-serie Länge leve demokratin. Där framgår med pinsam tydlighet att de högsta företagsledarna är varken de kunnigaste eller klokaste, utan snarare de girigaste. Under 2016 drog tjugofem av de bäst betalda finanstopparna i Sverige in sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Ändå sitter flera av dem i tv och säger att politiken är ett hinder och antalet riksdagsmän borde halverats. Naturligtvis är syftet att de själva ska kunna tjäna ännu mer.

Det som dock inte nämns, varken i Luleå kommuns strävan efter att öka befolkningen eller i Diös artikel, är att i den mån befolkningstillväxt sker, uppstår den på andra kommuners bekostnad.

Andreas Bergh, välfärdsforskare i Lund, skriver i Dagens Samhälle att "om någon kommun skulle vara ensam om att ägna sig åt lobbying, sponsring och projekt som framgångsrikt sätter kommunen på kartan i syfte att locka till sig nya invånare, kan effekten tänkas bli stor. En sådan situation är emellertid synnerligen osannolik, eftersom det är troligt att andra kommuner agerar likadant. I det läget kan ansträngningarna att växa bli till en nackdel för kommuninvånarna. När många kommuner tävlar om givna resurser vet vi med säkerhet att mycket resurser går åt till att försöka påverka resursernas fördelning, utan att några nya resurser skapas."

Andreas Bergh pekar ut en annan riktning än denna pågående tävlingen mellan kommunerna. Han menar att "satsningar på en effektiv och opartisk förvaltning, på de kommunala kärnområdena och på bättre villkor för det lokala näringslivet mycket väl kan innebära att fler vill bo i kommunen. Men, även om detta inte skulle ge resultat, så kan dessa satsningar motiveras genom att de främjar de befintliga kommuninvånarna. Vinster i en kommun behöver inte motsvaras av förluster i en annan, tvärtom; när flera kommuner vidtar denna typ av åtgärder skapas vinster som kommer alla kommuninvånare till del – oavsett var de väljer att bo".

Bergh avslutar med en viktig slutsats; varje kommun bör fokusera på kvalitet i sina kärnuppgifter och på att de som valt att bo i kommunen ska vara nöjda och ha det bra.

I Luleå är det ett stort fokus på alla de personer som ännu inte flyttat hit, de potentiella inflyttarna, vilka ses som lösningen på de flesta av våra problem. Kommunen lägger mycket resurser i den pågående kommuntävlingen, till och med betalar man en lokal i Austin. Men om nu Luleå växer, vilka flyttar då hit?

I februari publicerade NSD en undersökning om inflyttningen till Luleå. Där framkommer att de senaste 10 åren har antalet Luleåbor ökat med 4324 personer men hela 82 procent av dessa var över 65 år! Av hela ökningen var endast 9 procent i arbetsför ålder, alltså 393 personer. Om man kopplar detta till att större delen av inflyttningen till Luleå kommer från Norrbottens inland så är det kanske så att Luleå är en stad som dränerar inlandet på pensionärer.

Det verkar alltså som att konkurrensen mellan kommunerna i försöken att dra till sig ökad befolkning är ett nollsummespel. Därför borde man tänka om i Luleå. Att helt enkelt omfördela de resurser som idag används för att öka befolkningen och istället lägga dem på de som redan bor i kommunen, enligt Andreas Berghs förslag. Genom att satsa mer på de kommunala kärnverksamheterna och kanske stimulera byggandet av billiga lägenheter för ungdomar istället för lyxprojekt ute i vattnet. Vi behöver tänka nytt, för att travestera Diös artikel.

Och kanske inleda ett samarbete med inlandskommunerna för att stödja deras utveckling så att deras pensionärer slutar flytta hit till kusten. Annars kommer Luleå snart inte ha råd med äldreomsorgen.

*******18 mars 2018

Konst och kattEftersom jag är konstnär har jag en katt. Det känns som naturligt. Jag vet inte, men författare har ofta hundar, konstnärer har katt. Jag tror det beror på att författare i sina romaner styr och ställer i en fiktiv värld, de är envåldshärskare i ett eget påhittat universum, och där passar hundens kynne bättre in. Hundar älskar att bli styrda och behärskade av människor.

Katten, däremot, vill inte underkasta sig. Den är självständig och omöjlig att ge kommandon. Den ser till att få det som den själv vill.

Jag tänker att katten därvidlag påminner om akvarellmåleriet. Även om det naturligtvis är så att ju mer man målar, desto bättre kontroll får man över vattnet, färgerna och papperet, men det är en bräcklig säkerhet. Vattnets utbredning på papperet har en egen agenda, som faktiskt gör att målaren ofta blir mer styrd än att han/hon själv styr över resultatet. Varje gång jag börjar med en målning känner jag mig i princip helt okunnig, som om det vore första gången. Att det är bara ett försök som jag inte vet utgången av, en diffus känsla av att det kan bli något, men att det också kan misslyckas. Att aldrig kunna vara riktigt säker.

Mitt förhållande till katten är lite på samma sätt. Det går aldrig att veta om han kommer att gå ut när jag öppnar ytterdörren. Ibland springer han ut, ofta står han bara kvar. Han jamar och vill ha mat, jag lägger upp mat i skålen, men plötsligt duger den inte. Han vägrar äta i två dagar tills jag köper en annan variant. Jag vet nästan aldrig vad han vill, även om jag ofta gissar rätt. Denna känsla att aldrig vara säker. Jag gillar den.

Kommunikationen med min katt bygger alltid på en hög portion av inkännande, ett ständigt undersökande av relationen mellan honom och mig, fylld av osäkerhet och oklarhet. Mötet med ett djur sker på språkets tröskel, som Martin Buber uttrycker det så fint. Endast ibland når vi fram till varandra, till något som liknar en gemensam förståelse. Ungefär som relationen till akvarellpapperet, ett ständigt försökande som plötsligt kan ge ett lyckat resultat.

Kreativitet måste alltid vara byggd på osäkerhet. Konstnär är man bara när en målning blivit klar och är bra, nästa minut står man där på noll igen. För att klara den påfrestningen så är jag vid sidan om allt skapande, en person som lever ett mycket inrutat liv. Jag vill att dagarna ska vara exakt lika utan större variation. Kliva upp samma tid, arbeta, äta, måla eller skriva en timme, promenera 40 minuter, sedan gå i säng exakt samma tid varje dag. Så har jag byggt mitt liv i många år.

Och det märkliga är att mitt inrutade liv är det enda sätt som hittills på något avgörande sätt påverkat min katt. Utifrån mina upprepningar har han koordinerat sitt liv till mitt, i varje fall nu på vintern när han mest är inne.

När jag ska gå och lägga mig, göra kvällstoalett och klä av mig, ligger han utanför sovrummet och väntar. När jag är klar och lägger mig i sängen är klockan 22.30, då kommer han springande och lägger sig med huvudet på min kudde. Vi somnar så tillsammans. Under natten lämnar han sängen och går och lägger sig på fönsterbrädan i ett fönster, där han sover resten av natten.

När min telefon väcker mig 06.40 kliver jag upp, antingen direkt eller snoozar en kvart. Men det är först när jag sätter mina fötter i golvet som jag hör ta-tam, precis då, hoppar han ner från fönsterbrädet. Sen går vi tillsammans till badrummet. Jag sätter mig på toaletten samtidigt som han går in i kattlådan och sen gör vi våra behov. Sedan sitter han på mattan och tvättar sig samtidigt som jag tvättar mig, men det är bara jag som borstar tänderna. Sedan går vi tillsammans ner för trappen till köket och äter frukost. Jag vid bordet, han på golvet.

Det känns som min katt hela tiden lär mig saker. Att osäkerhet och känslan av att inte veta, är nödvändig för att kunna upptäcka omgivningen. På något sätt hjälper han mig att förstå måleriets magi, att det går att överbrygga barriären mellan jag och du, även om man saknar ett gemensamt språk.

****

3 mars 2018

Att förena kropp och själ


Foto: Lars Teglund

Att vara nyttig

Siri och de andra hemmafruarna hade alltid kravet på sig att vara nyttiga. Att sitta tillsammans och bara ha trevligt, dricka kaffe och njuta av småkakor var inte tillräckligt. Händerna skulle inte vara sysslolösa och därför var alla former av handarbete en nödvändighet. Då kunde alla sitta med sin virkning och producera dukarna eller pannlapparna samtidigt som man fikade och samtalade. Ett perfekt sätt att förena nytta med nöje.

Men det var en sak som de inte behövde bekymra sig om, något som i princip alla är upptagna av idag, nämligen att träna kroppen. Dels så var kvinnliga kroppsidealet på femtiotalet kurvigt, det skulle synas att man var husmor. Dessutom hade hemmafruarna ett rörligt arbete, de fick verkligen göra rätt för sig. Inte bara med att städa, handla och laga mat utan även genom att aldrig sitta ner utan alltid passa upp andra.  Att springa upp och ner i trapporna i tvåvåningshus med källare, stärkte deras kondition och resultatet syns fortfarande i kvinnornas betydligt längre livslängd.

Både nyttig och vältränad

Att ha en vältränad kropp är ett ytterligare krav som lagts på kvinnorna idag, förutom att de ska sköta ett yrkesarbete och samtidigt ha huvudansvaret för barnen  och hushållsarbetet. Att träna kroppen, både det inre och det yttre, är en nödvändighet. Yogan mjukar upp, mindfullness lugnar ner,  detox rensar de inre organen, gymmet stärker musklerna och löpning förbättra konditionen. Naturligtvis tränar även männen men inte i så hög grad som kvinnorna, och männen leder därför också överviktsligan (57% av männen är överviktiga/feta, 44% av kvinnorna)

För kulturella personer har det aldrig tidigare varit viktigt att träna kroppen, utan det har mest handlat om att förkovra sitt intellekt genom böcker, artiklar, musik och studier. Jag kan inte se Torgny Lindgren framför mig med träningskor på sig, på väg till träningslokalen. Nej, jag tänker att han satt i en soffa större delen av sitt liv, skrev med en blyertspenna sina fantastiska böcker samtidigt som han rökte sin pipa. Men numera joggar även författare, och det hävdas nästan att för att en bok ska bli bra så måste även kroppen vara i god kondition.

Jag tänker att det faktiskt är den kulturella medelklassen som idag tränar kroppen mest av alla, och särskilt då kvinnorna. Men att lägga ner så mycket tid på kroppen kan inte kännas bra för en intellektuell människa, behovet av att med lustkänslor kasta sig över en bok, ett radioprogram på P1 eller en lång DN-artikel finns alltid där. Den ständiga konflikten mellan lust och plikt har uppstått i nya former, och jag tror att den ökade populariteten av podcasts är en konsekvens av det.


Broderi: Karin Melin

Podcasten förenar kropp och själ

I en podcast kan kulturprogrammen i radion laddas ner och lyssnas på i joggingspåret, i träningslokalen eller på långpromenaden. Det finns poddar snart sett inom alla olika samhällsområden; humoristiska, historiska, politiska etc. Det finns till och med en podd om Hemmafrun. Ett tecken i tiden: samtidigt som DNs Söndagsintervjun publicerades i papperstidningen i helgen kunde man också ladda ner hela intervjun som podd.

Explosionen av streamade podcasts som skett de senaste åren har samband med kravet att träna kroppen. Allt strömmas in i den tränande människans öra, rakt in i dennes intellekt. Det blir plötsligt möjligt att hinna med allt, med hjälp av mobilen och hörlurarna. Man kan klara både träningen av kroppen, som man enligt gällande tidsanda är tvungen till (påbudet) och samtidigt tillgodogöra sig kulturutbudet, det som gör oss till tänkande människor. För hemmafruarna på 50-talet var lösningen på konflikten mellan nytta och nöje den ständiga virkningen, idag fyller podcasten samma behov.

18 februari 2018

Lev inte i förnekelse
Jag sitter vid köksbordet, det är söndagsförmiddag och jag läser DN Söndag. I bakgrunden står radion på, det är Högmässan i P1. Jag hör församlingen sjunga Härlig är jorden, härlig är Guds himmel, på det där släpande och depressiva sättet som är så typiskt för svenska kyrkan.

I tidningen läser jag artiklar om klimatförändringarna i världen, hur de drabbar olika områden. Journalisten Anna-Lena Laurén har besökt Sibirien, som beskrivs som världens frysbox, men snart inte är det längre. I Arktis har uppvärmingen de senaste 50 åren varit dubbelt så snabb som resten av världen. Nenetserna, som är det folk som bor däruppe, ser förändringarna varje dag, vintrarna har blivit varmare. Tidigare hade de alltid långa perioder med mellan -30 och -40 grader den här tiden på året. Nu är det ofta mellan -10 och -20 grader. Och renarna dör av brist på näring, då mossan försvinner då marken täcks av is.

Karin Bojs skriver om köttätandet och flygets påverkan på klimatet. " Ett kilo nötkött i veckan i ett år eller en flygresa fram och tillbaks till Genéve - båda smälter ungefär tre kvadratmeter av isen i Arktis".  Och så hennes slutkommentar: "Du väljer själv vad du bränner av koldioxid på. Men gör det med öppna ögon, lev inte i förnekelse".

Jag sitter i samma situation som de flesta av oss. Det är inte lätt att ändra sina vanor trots att man vet att hur viktigt det är. Lev inte i förnekelse! Jag är medskyldig till att isen smälter, tänker jag, samtidigt som prästen läser syndabekännelsen i radion. Allt kommer att läggas mig till last på domens dag.

Samtidigt individualiseras frågan. Det är ditt fel, du som kliver på flyget för att resa på din efterlängtade semesterresa, inte de makthavare som bygger ut flygplatserna istället för att satsa på tågtrafiken.Vi lever i ett kapitalistiskt samhälle där politiker, makthavare och företag jublar varje gång vi köper en vara eller flyger från våra flygplatser. Finns det något kommunalråd som inte gläder sig när det visar sig att resandet från just deras kommunala flygplats har ökat 10-20 procent även i år? Finns det någon ICA handlare som inte jublar när kön till köttdisken blir lång för att de säljer köttfärs för 49:90?

Det har blivit absurt när skulden läggs på den enskilde medan man på samhällsnivå fortsätter på samma sätt som tidigare.

På kvällen lyssnar jag på debatten i Studio Ett, om Svenskt flygs generaldirektör som påstått att forskarna från Chalmers kommer med "fakenews" och "hittepå". Det är verkligen anmärkningsvärt och påminner väldigt mycket om Trumps sätt att förkasta miljöforskningen.

Och där sitter vårt kommunalråd, tillika lobbyist för flyget och är upprörd över det han påstår bara är politiskt spel. Han vill behålla ett förlegat sätt att beräkna flygets utsläpp, där man inte tar hänsyn till utsläppen på hög höjd, eller tar med hela resan till slutmålet. Det är otroligt genomskinligt.

- Vi måste satsa på tillväxt, säger han. Människorna måste få resa, och turismen ska öka.

Han bränner inte koldioxiden med öppna ögon, han lever i förnekelse, tänker jag. Och plötsligt hör jag en sång i mitt huvud, en psalm från förmiddagens högmässa, men orden är annorlunda.

Härlig var jorden, härlig var Guds himmel.

*******

16 februari 2018

Till skolan

Ett inlägg på Facebook delas flitigt som handlar om föräldrarnas ansvar för att fostra sina barn, så att de är "färdiga" när de kommer till skolan. De ska vara artiga, organiserade, respektera äldre, skilja mellan mitt och ditt etc. Skolan å sin sida ska bara lära ut kunskaper i olika "ämnen" som matte, svenska, historia, geografi.

Så här står det:Inlägget är en fruktansvärd moralkaka och dessutom farlig eftersom den sprider gamla föreställningar om att sociala problem enbart är föräldrarnas fel.

I skolans uppdrag, och det är väldigt tydligt i skollagen, ingår att skolan har en uppgift att kompensera för de barn som kommer från familjer med sämre förhållanden. Barn som kommer från familjer där det förekommer våld, missbruk, fattigdom, låg utbildningsnivå eller där barnen lider av funktionsnedsättningar ska få extra stöd i skolan. Det handlar naturligtvis inte bara om stöd i de enskilda ämnena utan även när det gäller allt annat som ett barn behöver lära sig för att fungera i sociala sammanhang. Socialt beteende, kunskap om lagar och regler, hjälp att hantera vardagen till exempel. Syftet är att barnet, trots sin familjebakgrund, ska kunna få hjälp att utvecklas till en bra människa med ett gott liv.

"Utbildningen ska kompensera för elevers olika bakgrund och andra olikartade förutsättningar" står det på Skolverkets hemsida. Det är ju en självklar princip i vårt samhälle, och det gör mig väldigt konfunderad att så många delar inlägget.

Jag har skrivit ett nytt inlägg, riktat till skolan.

"Till skolan

*Vi påminner alla skolor om att de ska lära barn, som inte redan lärt sig det hemma, att ge positiv feedback till sin omgivning, för då får man positivt bemötande tillbaka.

*Det är i skolan som barn från sämre sociala förhållanden ska få hjälp att lära sig vara laglydiga, sanningsenliga, solidariska och respektera vänner och alla andra människor, både yngre och äldre, om de inte fått lära sig det hemma.

*Det är i skolan som barn ska få lära sig att inte se ner på folk som kanske inte är så rena, pratar med munnen full och slänger skräp på golvet, utan istället försöka acceptera att vi alla är olika.

*Det är i skolan som barn med särskilda behov, får lära sig att organisera tillvaron, ta hand om sina saker och respektera andras saker, om föräldrarnas stöd inte räckt till.

* Här i skolan lär vi också ut svenska, matte, historia, geografi, fysik, vetenskapliga ämnen, engelska och gymnastik. Vi förstärker den fostran som barnen får hemma av sina föräldrar och kompenserar för de barn som inte riktigt fått det stöd och hjälp som de borde fått hemma!"