18 juni 2018

Att luras med statistikDen här bilden cirkulerar nu i kommunerna i landet. Den är framtagen av SKL och finns på deras hemsida. Här ser man hur befolkningen kommer att utvecklas inom olika åldersgrupper de närmsta 10 åren, alltså fram till 2027. Den arbetsföra befolkningen i åldern 20-64 år kommer att öka med bara 7 procent medan gruppen över 80 år ökar med hela 42 procent!

Det är en hotbild så genialiskt konstruerad att den kan skrämma upp vilka politiker som helst. Den visar att gruppen äldre nästan fördubblas på tio år, medan de som ska försörja alla, de arbetsföra, bara ökar som den lilla, lilla röda stapeln i mitten. Futtiga 7 procent.

Första gången jag såg bilden, tänkte jag, men kan det verkligen stämma. Jag ställde mig den fråga som jag lärde mig redan i skolan, procent av vad?

Diagrammet är en försåtlig förvanskning av verkligheten. Procent är ju luriga, och även SKL vet att det fungerar så här: Om du har en grupp på 100 personer och ökar den gruppen med sju personer så blir det 7 procent ökning. Men om du utgår från en grupp på 10 personer och ökar den med 7 personer blir det 70 procent ökning.

Det är detta man utnyttjat för att ta fram denna bild. Antalet arbetsföra 20-64 år 2017 är 6 274 581 och antalet över 80 är endast 512 670 personer. Och det innebär att ökningen på 7 procent i arbetsför ålder blir 439 220 personer medan ökningen på 42 procent för personer över 80 blir cirka hälften, bara 215 321 personer.

Om vi accepterar att ökningen i procent för varje grupp stämmer och utgår från antal personer inom varje åldersgrupp blir diagrammet istället så här:


För större format, klicka på bilden.

Här ser man en bild som är mycket närmare sanningen när det gäller att beskriva verkligheten. Man kan säga att i antal ökar befolkningen i arbetsför ålder dubbelt så mycket än de som är över 80 år. Det är ett annat sätt att uttrycka det, även om jag inte vill förminska problemen med en åldrande befolkning, som naturligtvis är en konsekvens av att vi lever längre. Å andra sidan blir vi friskare allt längre upp i åldrarna.

Men man måste fråga sig varför SKL tar fram och lanserar en hotbild om den demografiska utvecklingen på det sätt som de gjort. Just nu reproducerar ekonomerna deras bild i alla kommuner, och budskapet till politikerna är tydligt och klart: Gör vi inget radikalt går det åt helvete!

Och det finns i stort sett bara tre lösningar på denna kris i befolkningsfrågan: nedskärningar i välfärden, ekonomisk tillväxt eller ökat antal innevånare. Ekonomisk omfördelningspolitik i form av t.ex. ökade skatter för den rikaste procenten medborgare finns aldrig med som ett realistiskt alternativ.

För Luleås del är det en besparing på 1 procent som nu gäller för kommunen. Jag kan tänka mig att alla politiker som ställt sig bakom den besparingen också suttit framför en powerpoint av SKL:s bild med rubriken Välfärdsbehoven ökar.

******


28 maj 2018

Männens partiNär jag läser i tidningen att socialdemokraterna i DN/IPSOS mätning har 24 procent, Moderaterna 22 och Sverigedemokraterna 20 procent, så förstår jag att det händer något som vi inte riktigt förstår oss på. Vad beror SDs framgångar på? Senaste åren har det varit spaltkilometer texter i tidningarna som behandlat frågan, och de flesta har pekat ut invandringen som orsaken, eftersom motstånd mot invandring är SDs huvudfråga, ja kanske till och med deras enda fråga överhuvudtaget. De vill stoppa allt vårt mottagande av flyktingar och asylsökande och de vill till och med utvisa alla invandrare som kommit efter 1975, om de inte konverterat till den "svenska nationen".

Den vanligaste analysen av sverigedemokraternas framgångar i opinionen är att arbetarklassen, främst vita män på landsbygden, känner sin försörjning hotad av globalisering och urbanisering och att de lägger skulden på "främlingen", det vill säga den utifrån kommande flyktingen eller invandraren. Och därför lägger de sin röst på SD eftersom deras politik svarar mot deras känsla av utsatthet, så ser huvudförklaringen ut.

Om den analysen skulle stämma så har ju socialdemokraterna gjort helt rätt. För att locka tillbaka sina väljare som gått till SD så införde S samma hårda migrationspolitik som dom, samma rop på fler poliser, samma rop på hårdare straff och till och med ställde de kostnaderna för flyktingar mot välfärden. Jag tror aldrig att jag hört orden "ordning och reda" så ofta, i så många sammanhang som det senaste året. Ordning och reda är ett vanligt begrepp för auktoritära och disciplinära rörelser, vilket socialdemokraternas valstrateg säkert påminde partiledningen om på sitt första planeringsmöte, - säg "ordning och reda" minst fem gånger i varje intervju.

Men det fungerade ju inte! De främlingsfientliga LO-arbetarna på landsbygden strömmade inte tillbaka till moderpartiet som förväntat, utan de stannade kvar i SD, i sin nya hemvist. Istället började andra grupper, främst kvinnor och unga medlemmar att lämna partiet, då de inte längre kände igen sig i partiledningens nya retorik. Strategin med invandringsmotstånd i full styrka var alltså inte rätt väg för socialdemokraterna.

Mycket tyder istället på att man fokuserat på fel fråga. Det är kanske inte i huvudsak är globaliseringen och den medföljande främlingsfientligheten som ligger bakom det ökade stödet för SD.  Istället finns det ett annat hot som riktar sig enbart mot männen i samhället,  och som skapar en stor rädsla och osäkerhet. Jag tänker naturligtvis på feminismen. Alla dessa smarta och välutbildade kvinnor, som ständigt flyttar fram sina positioner,  som tar allt större plats i samhället, i arbetslivet och i debatten. Det handlar om kvinnornas kamp för lika rättigheter, där mäns överordning och osakliga privilegier ifrågasätts och utmanas. Och det får de manliga nätverken att skakas i sina grundvalar.

Tänk bara på #metoo, en av de största revolutionerna i modern tid, som påverkat hela världen, och som fått manliga imperier som Svenska Akademin att falla, som fått män som utsatt kvinnor för övergrepp och kränkningar under årtionden att hamna på den åtalades bänk. Det har gått chockvågor genom manligheten och det påminner mycket om franska revolutionen när huvudena rullade, den gången var det adeln som var måltavla,  idag är det manschauvinister, gentlemän och andra vivörer.

Många män har blivit skrämda över det som händer just nu runt omkring dem. Fler kvinnor går vidare till högre utbildningar, flickor har bättre skolresultat, och de höga posterna inom stat och kommun besätts allt oftare med kvinnor. Män är förlorare på allt fler arenor. Och de som har mest anledning att vara rädda, de lågutbildade männen, söker sig till sverigedemokraterna, det enda partiet som inte är uttalat feministiskt.

Och resultatet? Jo 26% av männen skulle välja SD om det vore val idag. SD är därigenom männens största parti.

SD är främst ett parti som vill se till att män kan behålla sina uråldriga privilegier.  De menar nämligen att skillnaden mellan man och kvinna är rent biologiska och det finns därför inget behov av jämställdhetsarbete. De ser Folkhemmet som sin målbild, en tid då det verkligen var ordning och reda; mannen hade sin uppgifter(förvärvsarbete) och kvinnan sina (oavlönat hemarbete) . Var man på rätt plats. Och kvinnans plats vid spisen.

När socialdemokraterna gjorde sin gir i migrationsfrågan, så vann de inga SD-are tillbaka.  Istället förlorade de medlemmar, och det var främst kvinnor och unga män som reagerade och lämnade partiet. Det tyder på att den verkliga konfliktlinjen idag rör kampen för jämställdhet. En enorm förändring av maktförhållandena pågår vilket innebär att män, främst äldre män, känner sin tillvaro hotad.

Män som ser kvinnorna gå förbi dem till de nya jobben, män som blir kvar på landsbygden när de utbildade kvinnorna flyttar till stan, män som inte längre oemotsagd kan sprida sexistisk dynga över omgivningen och som inte längre kommer undan med tafsande och sexuella trakasserier. Dessa kommer att fortsätta strömma till sverigedemokraterna, det enda svenska partiet som vill återföra oss till unkna samhällsideal som fanns före feminismen.

Jag tänker att vi borde betrakta SD som en förlorad grupp som till slut kommer att dö ut, precis som arter gör som inte kan anpassa sig till nya miljöförhållanden. Vi vänder dem ryggen, och fortsätter att arbeta framåt, för ett jämställt, inkluderande samhälle som är byggt på mångfald.

Vi är nämligen många fler som förstår att oordning och oreda är nödvändigt under en period, när man vill att  något ska förändras och utvecklas till det bättre.

******

16 maj 2018

Siri Johansson skulle ha fyllt 100 år idag!Idag hyllar vi Siri Johansson 100 år! Bilden är från hennes nittioårsdag som firades med släkt i Kasaviken, Husum. Hon hade aldrig kunnat föreställa sig att hennes texter skulle bli så lästa och uppskattade som de nu har blivit. Det visade sig finnas ett liv efter jordelivet, trots allt.

******

14 maj 2018

Jesus och virkningarnaFredag den 11 maj var det vernissage för min utställning "Mors virkade dukar" på Hälsinglands museum i Hudiksvall. Under ledning av eminente Calle Skoglund hade utställningen fått en väldigt fin utformning och hängning. Denna gång fanns förutom tavlor med dukar även målade citat från Siris dagbok, direkt uppsatta på väggen.

Precis som förra gången pågick en live performance i form av Kafferep med fem virkande kvinnor. I caféet hade det bakats 1000 kakor både till vernissagen, till kafferepet och för försäljning. Småkakorna kommer säkert att räcka till alla som  besöker muséet i sommar.

Skribenten Jan-Olov Nyström arbetar på Hälsinglands museum men kommer ursprungligen från Luleå. Han skriver återkommande i Norrbottens Kuriren, främst recensioner av böcker. I samband med invigningen höll Jan-Olov en introduktion till utställningen, jag tycker att det var ett fantastiskt tal och vill därför återge det här.

Jan-Olov Nyström:

"Välkommen till Hälsinglands museum och till utställningen Mors virkade dukar. Som inte är en utställning med virkade dukar utan en utställning om virkade dukar. Närmare bestämt Sven Teglunds bilder av sin mors virkade dukar och hennes ord ur dagböckerna hon skrev så flitigt efter sin makes död 1990.

Det är kulturarvsår i år, kanske man då kan ställa sig frågan om bilder av virkade dukar tillhör vårt kulturarv, och det vill jag nog påstå att det gör, även om kulturarv vanligtvis betyder vackra ruiner, medeltidskyrkor, slott, stora monument. Det finns ju mindre monument också, som virkade dukar, dessutom väldigt vanliga, väldigt många har ärvt dessa stora lager av virkat från mödrar och mormödrar och farmödrar.

Två saker slår mig i den här utställningen, det första är naturligtvis de naturalistiskt återgivna virkningarna, de är mycket illusoriska, verklighetstrogna, det andra är Jesus. Jesus är inte så vanlig i samtidskonsten, han är svårare att få in på ett bekvämt sätt där än de virkade dukarna, vi tillhör ju världens mest sekulariserade, vi har Jesus på distans, vi har nog närmre till virkningarna.

Men både Jesus och virkningen tillhör Siri Johanssons värld, kanske var de också lika viktiga för henne eftersom jag föreställer mig att de skapade en ordning för henne, en ordning i världen, en ordning som var extra viktig eftersom Siri just blivit ensam och i det kaos som döden innebär måste man leta efter en ordning, kaos är outhärdlig.

Att virka är att skapa ordning, virkning är en ordnad tråd som skapar mönster, upprepning, skönhet, det skapar en värld som består, om än i liten skala,

och att samtala med Jesus på det här vardagliga sättet som Siri gör i sina dagböcker upprätthåller en annan ordning, en rimlig vardag där någon tar emot frågorna, lyssnar till suckarna, om och om igen, så tålmodigt som det vardagliga oftast är,

inte så långt ifrån Siris samtal med Jesus finns vår utställning av Haaken Gullesons medeltida kyrkoskulpturer, där finns skulpturgrupper som kallas "den heliga familjen" och "Anna själv tredje", ganska märkliga helgonfigurer som faktiskt handlar om Jesus släkt, under medeltiden blev nämligen Jesusbilden mer familjär, inte så majestätisk, Jesus fick familj, han fick en stor släkt som visserligen inte alls är nämnda i Bibeln, men de finns nu i trä och det skapade en vanlighet runt han som faktiskt kallas Guds son,

en liknande vanlighet finns när Siri samtalar med Jesus och undrar hur hon ska orka, hur hon ska ta sig vidare,

den där vanligheten var vanlig hos de vi kallar varmt troende, de behandlade nästan jämt Bibelns profeter som nån som bodde lite längre bort i byn, eller kanske rent av som granne, om det var en profet som man umgicks lite mer med, trons människor var ju ofta mycket Bibelsprängda, de var väl inlästa,

Jesus och virkningarna alltså, två omistliga delar av vårt kulturarv som Sven Teglund gestaltar med sin utställning, som nu är invigd."

15 april 2018

Vi behöver tänka nyttDet är märkligt det här med urbaniseringen och inflyttningen till städerna. Alla kommuner i Sverige kämpar mot andra kommuner för att dra till sig ökad befolkning, att bli vinnare, som det heter. Befolkningstillväxten ses som en lösning som ska generera ekonomisk tillväxt så att kommunen ska få tillräckligt med "pengar i kistan". Som bilden visar är det den lilla, lilla stumpen som alla mindre kommuner ska tävla om fram till 2040, resten går till Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Som vanligt i Luleå är politik och näringsliv helt överens, det är viktigt att locka hit folk. I NorrbottensKuriren den 12 april skriver ledningen för det privata fastighetsbolaget Diös i Luleå att "många vill bo i Luleå och många väljer att flytta hit". Men "för att kraften i urbaniseringstrenden ska hålla i sig måste staden fortsätta att utvecklas". Sedan är texten full av sportmetaforer, som vanlig när företagsledare ska beskriva något. Det heter att vi måste "höja ribban", "vi blir omsprungna", "det finns massor att vinna", "tänka stort", "i täten",  "det krävs fler spelare för att lyckas", "styrkan att konkurrera" och "nu sätter vi fart". Man lägger också till att vi måste "tänka nytt" trots att det inte finns en enda nyhet i hela artikeln.

Att en vd och en företagschef i ett privat företag skriver en helt innehållslös debattartikel förvånar mig inte efter att ha sett Jan Schermans tv-serie Länge leve demokratin. Där framgår med pinsam tydlighet att de högsta företagsledarna är varken de kunnigaste eller klokaste, utan snarare de girigaste. Under 2016 drog tjugofem av de bäst betalda finanstopparna i Sverige in sammanlagt 3,3 miljarder kronor. Ändå sitter flera av dem i tv och säger att politiken är ett hinder och antalet riksdagsmän borde halverats. Naturligtvis är syftet att de själva ska kunna tjäna ännu mer.

Det som dock inte nämns, varken i Luleå kommuns strävan efter att öka befolkningen eller i Diös artikel, är att i den mån befolkningstillväxt sker, uppstår den på andra kommuners bekostnad.

Andreas Bergh, välfärdsforskare i Lund, skriver i Dagens Samhälle att "om någon kommun skulle vara ensam om att ägna sig åt lobbying, sponsring och projekt som framgångsrikt sätter kommunen på kartan i syfte att locka till sig nya invånare, kan effekten tänkas bli stor. En sådan situation är emellertid synnerligen osannolik, eftersom det är troligt att andra kommuner agerar likadant. I det läget kan ansträngningarna att växa bli till en nackdel för kommuninvånarna. När många kommuner tävlar om givna resurser vet vi med säkerhet att mycket resurser går åt till att försöka påverka resursernas fördelning, utan att några nya resurser skapas."

Andreas Bergh pekar ut en annan riktning än denna pågående tävlingen mellan kommunerna. Han menar att "satsningar på en effektiv och opartisk förvaltning, på de kommunala kärnområdena och på bättre villkor för det lokala näringslivet mycket väl kan innebära att fler vill bo i kommunen. Men, även om detta inte skulle ge resultat, så kan dessa satsningar motiveras genom att de främjar de befintliga kommuninvånarna. Vinster i en kommun behöver inte motsvaras av förluster i en annan, tvärtom; när flera kommuner vidtar denna typ av åtgärder skapas vinster som kommer alla kommuninvånare till del – oavsett var de väljer att bo".

Bergh avslutar med en viktig slutsats; varje kommun bör fokusera på kvalitet i sina kärnuppgifter och på att de som valt att bo i kommunen ska vara nöjda och ha det bra.

I Luleå är det ett stort fokus på alla de personer som ännu inte flyttat hit, de potentiella inflyttarna, vilka ses som lösningen på de flesta av våra problem. Kommunen lägger mycket resurser i den pågående kommuntävlingen, till och med betalar man en lokal i Austin. Men om nu Luleå växer, vilka flyttar då hit?

I februari publicerade NSD en undersökning om inflyttningen till Luleå. Där framkommer att de senaste 10 åren har antalet Luleåbor ökat med 4324 personer men hela 82 procent av dessa var över 65 år! Av hela ökningen var endast 9 procent i arbetsför ålder, alltså 393 personer. Om man kopplar detta till att större delen av inflyttningen till Luleå kommer från Norrbottens inland så är det kanske så att Luleå är en stad som dränerar inlandet på pensionärer.

Det verkar alltså som att konkurrensen mellan kommunerna i försöken att dra till sig ökad befolkning är ett nollsummespel. Därför borde man tänka om i Luleå. Att helt enkelt omfördela de resurser som idag används för att öka befolkningen och istället lägga dem på de som redan bor i kommunen, enligt Andreas Berghs förslag. Genom att satsa mer på de kommunala kärnverksamheterna och kanske stimulera byggandet av billiga lägenheter för ungdomar istället för lyxprojekt ute i vattnet. Vi behöver tänka nytt, för att travestera Diös artikel.

Och kanske inleda ett samarbete med inlandskommunerna för att stödja deras utveckling så att deras pensionärer slutar flytta hit till kusten. Annars kommer Luleå snart inte ha råd med äldreomsorgen.

*******18 mars 2018

Konst och kattEftersom jag är konstnär har jag en katt. Det känns som naturligt. Jag vet inte, men författare har ofta hundar, konstnärer har katt. Jag tror det beror på att författare i sina romaner styr och ställer i en fiktiv värld, de är envåldshärskare i ett eget påhittat universum, och där passar hundens kynne bättre in. Hundar älskar att bli styrda och behärskade av människor.

Katten, däremot, vill inte underkasta sig. Den är självständig och omöjlig att ge kommandon. Den ser till att få det som den själv vill.

Jag tänker att katten därvidlag påminner om akvarellmåleriet. Även om det naturligtvis är så att ju mer man målar, desto bättre kontroll får man över vattnet, färgerna och papperet, men det är en bräcklig säkerhet. Vattnets utbredning på papperet har en egen agenda, som faktiskt gör att målaren ofta blir mer styrd än att han/hon själv styr över resultatet. Varje gång jag börjar med en målning känner jag mig i princip helt okunnig, som om det vore första gången. Att det är bara ett försök som jag inte vet utgången av, en diffus känsla av att det kan bli något, men att det också kan misslyckas. Att aldrig kunna vara riktigt säker.

Mitt förhållande till katten är lite på samma sätt. Det går aldrig att veta om han kommer att gå ut när jag öppnar ytterdörren. Ibland springer han ut, ofta står han bara kvar. Han jamar och vill ha mat, jag lägger upp mat i skålen, men plötsligt duger den inte. Han vägrar äta i två dagar tills jag köper en annan variant. Jag vet nästan aldrig vad han vill, även om jag ofta gissar rätt. Denna känsla att aldrig vara säker. Jag gillar den.

Kommunikationen med min katt bygger alltid på en hög portion av inkännande, ett ständigt undersökande av relationen mellan honom och mig, fylld av osäkerhet och oklarhet. Mötet med ett djur sker på språkets tröskel, som Martin Buber uttrycker det så fint. Endast ibland når vi fram till varandra, till något som liknar en gemensam förståelse. Ungefär som relationen till akvarellpapperet, ett ständigt försökande som plötsligt kan ge ett lyckat resultat.

Kreativitet måste alltid vara byggd på osäkerhet. Konstnär är man bara när en målning blivit klar och är bra, nästa minut står man där på noll igen. För att klara den påfrestningen så är jag vid sidan om allt skapande, en person som lever ett mycket inrutat liv. Jag vill att dagarna ska vara exakt lika utan större variation. Kliva upp samma tid, arbeta, äta, måla eller skriva en timme, promenera 40 minuter, sedan gå i säng exakt samma tid varje dag. Så har jag byggt mitt liv i många år.

Och det märkliga är att mitt inrutade liv är det enda sätt som hittills på något avgörande sätt påverkat min katt. Utifrån mina upprepningar har han koordinerat sitt liv till mitt, i varje fall nu på vintern när han mest är inne.

När jag ska gå och lägga mig, göra kvällstoalett och klä av mig, ligger han utanför sovrummet och väntar. När jag är klar och lägger mig i sängen är klockan 22.30, då kommer han springande och lägger sig med huvudet på min kudde. Vi somnar så tillsammans. Under natten lämnar han sängen och går och lägger sig på fönsterbrädan i ett fönster, där han sover resten av natten.

När min telefon väcker mig 06.40 kliver jag upp, antingen direkt eller snoozar en kvart. Men det är först när jag sätter mina fötter i golvet som jag hör ta-tam, precis då, hoppar han ner från fönsterbrädet. Sen går vi tillsammans till badrummet. Jag sätter mig på toaletten samtidigt som han går in i kattlådan och sen gör vi våra behov. Sedan sitter han på mattan och tvättar sig samtidigt som jag tvättar mig, men det är bara jag som borstar tänderna. Sedan går vi tillsammans ner för trappen till köket och äter frukost. Jag vid bordet, han på golvet.

Det känns som min katt hela tiden lär mig saker. Att osäkerhet och känslan av att inte veta, är nödvändig för att kunna upptäcka omgivningen. På något sätt hjälper han mig att förstå måleriets magi, att det går att överbrygga barriären mellan jag och du, även om man saknar ett gemensamt språk.

****

3 mars 2018

Att förena kropp och själ


Foto: Lars Teglund

Att vara nyttig

Siri och de andra hemmafruarna hade alltid kravet på sig att vara nyttiga. Att sitta tillsammans och bara ha trevligt, dricka kaffe och njuta av småkakor var inte tillräckligt. Händerna skulle inte vara sysslolösa och därför var alla former av handarbete en nödvändighet. Då kunde alla sitta med sin virkning och producera dukarna eller pannlapparna samtidigt som man fikade och samtalade. Ett perfekt sätt att förena nytta med nöje.

Men det var en sak som de inte behövde bekymra sig om, något som i princip alla är upptagna av idag, nämligen att träna kroppen. Dels så var kvinnliga kroppsidealet på femtiotalet kurvigt, det skulle synas att man var husmor. Dessutom hade hemmafruarna ett rörligt arbete, de fick verkligen göra rätt för sig. Inte bara med att städa, handla och laga mat utan även genom att aldrig sitta ner utan alltid passa upp andra.  Att springa upp och ner i trapporna i tvåvåningshus med källare, stärkte deras kondition och resultatet syns fortfarande i kvinnornas betydligt längre livslängd.

Både nyttig och vältränad

Att ha en vältränad kropp är ett ytterligare krav som lagts på kvinnorna idag, förutom att de ska sköta ett yrkesarbete och samtidigt ha huvudansvaret för barnen  och hushållsarbetet. Att träna kroppen, både det inre och det yttre, är en nödvändighet. Yogan mjukar upp, mindfullness lugnar ner,  detox rensar de inre organen, gymmet stärker musklerna och löpning förbättra konditionen. Naturligtvis tränar även männen men inte i så hög grad som kvinnorna, och männen leder därför också överviktsligan (57% av männen är överviktiga/feta, 44% av kvinnorna)

För kulturella personer har det aldrig tidigare varit viktigt att träna kroppen, utan det har mest handlat om att förkovra sitt intellekt genom böcker, artiklar, musik och studier. Jag kan inte se Torgny Lindgren framför mig med träningskor på sig, på väg till träningslokalen. Nej, jag tänker att han satt i en soffa större delen av sitt liv, skrev med en blyertspenna sina fantastiska böcker samtidigt som han rökte sin pipa. Men numera joggar även författare, och det hävdas nästan att för att en bok ska bli bra så måste även kroppen vara i god kondition.

Jag tänker att det faktiskt är den kulturella medelklassen som idag tränar kroppen mest av alla, och särskilt då kvinnorna. Men att lägga ner så mycket tid på kroppen kan inte kännas bra för en intellektuell människa, behovet av att med lustkänslor kasta sig över en bok, ett radioprogram på P1 eller en lång DN-artikel finns alltid där. Den ständiga konflikten mellan lust och plikt har uppstått i nya former, och jag tror att den ökade populariteten av podcasts är en konsekvens av det.


Broderi: Karin Melin

Podcasten förenar kropp och själ

I en podcast kan kulturprogrammen i radion laddas ner och lyssnas på i joggingspåret, i träningslokalen eller på långpromenaden. Det finns poddar snart sett inom alla olika samhällsområden; humoristiska, historiska, politiska etc. Det finns till och med en podd om Hemmafrun. Ett tecken i tiden: samtidigt som DNs Söndagsintervjun publicerades i papperstidningen i helgen kunde man också ladda ner hela intervjun som podd.

Explosionen av streamade podcasts som skett de senaste åren har samband med kravet att träna kroppen. Allt strömmas in i den tränande människans öra, rakt in i dennes intellekt. Det blir plötsligt möjligt att hinna med allt, med hjälp av mobilen och hörlurarna. Man kan klara både träningen av kroppen, som man enligt gällande tidsanda är tvungen till (påbudet) och samtidigt tillgodogöra sig kulturutbudet, det som gör oss till tänkande människor. För hemmafruarna på 50-talet var lösningen på konflikten mellan nytta och nöje den ständiga virkningen, idag fyller podcasten samma behov.